Przesunięcie kursora o 5 znaków
Kod był wyświetlany 1314 razy.
    /*
	Name: Przesuniecie kursora o 5 znakow
	Copyright: GPL GNU
	Author: WJL
	Date: 11-02-14 19:23
	Description: 
*/

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
int main()
{
ifstream plik("dane.txt"); // Otwarcie pliku
plik.seekg(5, ios::beg); // Przejście na poczatek pliku
int dlugosc;
dlugosc = plik.tellg(); // Sprawdzamy pozycję, która odpowiada
cout << "Pozycja kursora " << dlugosc << "." <<endl;
return 0;
}    
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT