Odczytywanie zawartości pliku znak po znaku
Kod był wyświetlany 1544 razy.
  /*
	Name: Odczytywanie zawartości pliku znak po znaku
	Copyright: GPL GNU
	Author: WJL
	Date: 11-02-14 18:48
	Description: 
*/

#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
 
int main()
{
  ifstream plik("plik.txt");
 
  if(plik)
  {
     
    char a;   // Zmienna do przechowywania odczytanych wierszy tekstu
 
    while(plik.get(a))  // Jeśli jeszcze nie nastąpił koniec pliku, czytamy dalej
    {
 
      cout << a << endl; // Wyświetlamy odczytany tekst w konsoli
                  
    }
  }
  else
  {
    cout << "BŁĄD: nie można otworzyć pliku do odczytu." << endl;
  }
 cin.ignore();
 getchar();
return 0;
}  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT