Odczytywanie co drugiego znaku zapisanego w pliku tekstowym
Kod był wyświetlany 1485 razy.
  /*
	Name: Program odczytuje co drugi znak z pliku tekstowego
	Copyright: GPL GNU
	Author: Katarzyna Bia³as
	Date: 23-02-14 18:44
	Description: 
*/


#include <iostream>
#include <fstream>

using namespace std;

int main()


{
  ifstream plik("plik.txt"); // Otwarcie pliku

int i;

char znak;


plik.seekg(0, ios::end);

int dlugosc;
dlugosc = plik.tellg();

// resetowanie pozycji kursora

plik.seekg(0, ios::beg);

cout<<"Co drugi znak:"<<endl<<endl;

for (i=1; i<=dlugosc; i++)
{
  if((i%2)!=0)
  {
  plik.get(znak);
  cout<<znak;
  }
  else
  cout<<"\t";
}
 
 
getchar();
return 0;  
}  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT