Permutacje liter zawartych w podanym tekscie w porządku leksykograficznym
Kod był wyświetlany 1013 razy.
   /*
Name: Permutacje liter zawartych w podanym tekscie w porządku leksykograficznym
	Copyright: GPL GNU
	Date: 09-03-13 18:05
	Description: 
*/
#include<iostream>
 #include <algorithm>
 using namespace std;
 int main()
 {
  string slowo;
  cout<<"\n\n\tPodaj tekst ";
  cin>>slowo;
 
  
  sort(slowo.begin(),slowo.end());  //sortowanie liter w slowie  
  int n = slowo.length();			 // ustalenie rozmiaru tekstu (liczba znakow)
  int i,j;       			// indeksy znakow zawartych w tekscie
  while (1) 		
	{
    cout<<slowo <<endl;					// wprowadzenie tekstu
    i = n-1;              
                     
    while (i>0 && slowo[i-1]>=slowo[i]) 
	  i--;  							// dopóki poprzedni znak jest wiekszy lub rowny biezacemu to pomniejsz wartosc i o 1
    if (i==0) 							
	  break;          
    j = i;
    while (j<n && slowo[j]>slowo[i-1]) 
	  j++;                    // szukam NAJMNIEJSZEGO znaku WIEKSZEGO od a[i-1]
    j--;
    swap(slowo[i-1],slowo[j]);         // wykorzystanie funkcji do zamiany znakow miejscami
   reverse(slowo.begin()+i, slowo.end());   
  }
  return 0;
	}  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT