Anagramy -liczby
Kod był wyświetlany 444 razy.
  /*
	Name: Anagram - liczby
	Copyright: GPL GNU
	Author: Adam Trzyna
	Date: 12.04.2017
*/

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;
int jed,dwa,trz,czt,pie,sze,sie,osi,dzi,zer;
int tmp_h;
int main()
{
int q,w,e,r,t,y,u,o,p,z,k,v,h;
q=0;
w=0;
e=0;
r=0;
t=0;
y=0;
u=0;
o=0;
p=0;
z=0;

int n,a;
cout<<"Podaj liczbe: ";
cin>>h;
cout<<"\n\n";
if(h<10)
{
n=9;
k=1;
}
else if(h<100)
{
n=99;
k=10;
}
else if(h<1000)
{
n=999;
k=100;
}
else if(h<10000)
{
n=9999;
k=1000;
}
else if(h<100000)
{
n=99999;
k=10000;
}
else if(h<1000000)
{
n=999999;
k=100000;
}
else if(h<10000000)
{
n=9999999;
k=1000000;
}
else if(h<10)
{
n=99999999;
k=10000000;
}
else if(h<10)
{
n=999999999;
k=100000000;
}
tmp_h=h;
while(tmp_h>=1)
{
if(tmp_h%10==0)
{
z=z+1;
}
if(tmp_h%10==1)
{
q=q+1;
}
if(tmp_h%10==2)
{
w=w+1;
}
if(tmp_h%10==3)
{
e=e+1;
}
if(tmp_h%10==4)
{
r=r+1;
}
if(tmp_h%10==5)
{
t=t+1;
}
if(tmp_h%10==6)
{
y=y+1;
}
if(tmp_h%10==7)
{
u=u+1;
}
if(tmp_h%10==8)
{
o=o+1;
}
if(tmp_h%10==9)
{
p=p+1;
}
tmp_h=tmp_h/10;
}
	unsigned long long tmp_a;
	for(k;k<=n;k++)
	{
		int tmp_k=k;
		zer=0;
		jed=0;
		dwa=0;
		trz=0;
		czt=0;
		pie=0;
		sze=0;
		sie=0;
		osi=0;
		dzi=0;
		while(tmp_k>=1)
		{
		  if(tmp_k%10==0)
      {
        zer=zer+1;
      }
			if(tmp_k%10==1)
			{
				jed=jed+1;
			}
			if(tmp_k%10==2)
			{
				dwa=dwa+1;
			}
			if(tmp_k%10==3)
			{
				trz=trz+1;
			}
			if(tmp_k%10==4)
			{
				czt=czt+1;
			}
			if(tmp_k%10==5)
			{
				pie=pie+1;
			}
			if(tmp_k%10==6)
			{
				sze=sze+1;
			}
			if(tmp_k%10==7)
			{
				sie=sie+1;
			}
			if(tmp_k%10==8)
			{
				osi=osi+1;
			}
			if(tmp_k%10==9)
			{
				dzi=dzi+1;
			}
			tmp_k=tmp_k/10;
		}
		if(jed==q&&dwa==w&&trz==e&&czt==r&&pie==t&&sze==y&&sie==u&&osi==o&&dzi==p&&zer==z)
		{
			cout<<k<<endl;
		}

	}
	return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT