Deklaracja dwóch wskaźników
Kod był wyświetlany 2209 razy.
  /*
 Name: Deklaracja dwoch wskaznikow
 Copyright: GPL GNU
 Date: 03-04-10 21:34
 Description: 
*/
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
 int liczba, liczba2;
 int *wsk1, *wsk2;
 int liczba3;
 
 cout<<"\n\n\tPodaj pierwsza liczbe: ";
 cin>>liczba;
 wsk1 = &liczba;		// wskaźnik wsk1 wskazuje na zmienną liczba
 
 cout<<"\n\n\tPodaj druga liczbe: ";
 cin>>liczba2;
 wsk2 = &liczba2;		// wskaźnik wsk2 wskazuje na zmienną liczba 2
 
 cout<<"\n\n\tPodaj liczbe trzecia: ";
 cin>>liczba3;
 cout << "\n\n\tZmienna 'liczba 3' ma wartosc: " << liczba3;
 
 liczba3 = *wsk1 + *wsk2;		//modyfikacja wartości zmiennej liczba3
 cout << "\n\n\tPo operacji sumowania *wsk1 + *wsk2 'liczba 3' ma wartosc: " <<liczba3;
 
 cout << "\n\n\tZmienna 'liczba' ma wartosc: " << liczba;
 *wsk1 = *wsk1+3;		//modyfikacja wartości zmiennej i
 cout << "\n\n\tTeraz zmienna 'liczba' po dodaniu liczby 3 ma wartosc: " << liczba;
 
 cout << "\n\n\tZmienna 'liczba 2' ma wartosc: " <<liczba2;
 *wsk2 = *wsk1; 		// modyfikacja wartości zmiennej liczba 2
 cout << "\n\n\tTeraz zmienna 'liczba 2'po przypisaniu *wsk2 = *wsk1 ma wartosc: " <<liczba2;
 
 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
}  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT