Powiązanie wskaźnika ze zmienną
Kod był wyświetlany 1713 razy.
  /*
 Name:Powiązanie wskaźnika ze zmienną
 Copyright: GPL GNU
 Date: 03-04-10 22:47
 Description: 
*/
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{ 
 int liczba; 
 int *wsk; 
 cout<<"\n\n\t\t\tPOWIAZANIE WSKAZNIKA ZE ZMIENNA ";

 cout<<"\n\n\n\t\tPodaj liczbe ";
 cin>>liczba;
 wsk=&liczba; // powiazanie wskaznika ze zmienna liczba
 
 cout <<"\n\n\t\tWartosc zmiennej liczba wynosi "<<liczba<<endl;
 cout <<"\n\n\t\tWartosc wskaznika wynosi "<<wsk<<endl;;
 
 cin.ignore();
 getchar(); 
 return 0;
}   
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT