Deklaracja wskaźnika
Kod był wyświetlany 2010 razy.
  /*
 Name:Deklaracja wskaźnika 
 Copyright: GPL GNU 
 Date: 03-04-10 22:59
 Description: 
*/

#include <iostream>
using namespace std;
int main(void)
{
 int liczba;
 int *wsk;

 wsk = &liczba;

 cout<<"\n\n\t Wczytanie liczby z klawiatury i podstawienie jej";
 cout<<"\n\t do zmiennej stosujac wskaznik i operator adresu"; 
 cout << "\n\n\tPodaj liczbe= ";
 cin >> *wsk;
 cout << "\n\n\t Liczba= "<<*wsk; 
 cout << "\n\n\t Liczba= " << liczba; 
 
 cin.ignore();
 getchar();

 return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT