Działania na ułamkach
Kod był wyświetlany 2869 razy.
  /*
 Name: Działania na ułamkach
 Copyright: GPL GNU
  Date: 21-11-09 20:34
 Description: 
*/
#include <iostream>
using namespace std;

int nwd (int a, int b)
{
  if (a==b)
  return a;
  else
  while (a!=b)
  {
     if (a>b)
     a=a-b;
     else if (a<b)
     b=b-a;
  }
  return a;
}

int main()
{
  int licznik1, licznik2;
  int mianownik1, mianownik2;
  int NWD, NWW;
  int nowy_licznik1, nowy_licznik2;

  cout<<"\n\n\tPodaj licznik pierwszego ulamka: ";
  cin>>licznik1;
  cout<<"\n\n\tPodaj licznik drugiego ulamka: ";
  cin>>licznik2;
  cout<<"\n\n\tPodaj mianownik pierwszego ulamka: ";
  cin>>mianownik1;
  cout<<"\n\n\tPodaj mianownik drugiego ulamka; ";
  cin>>mianownik2;
  system("cls");

  cout<<"\n\n\t\tWprowadzono ulamki\n\n";
  cout<<"\n\n\tPierwszy ulamek to: "<<licznik1<<"/"<<mianownik1;
  cout<<"\n\tDrugi ulamek to: "<<licznik2<<"/"<<mianownik2;

  NWD = nwd (mianownik1, mianownik2);
  cout<<"\n\n\tNWD mianownikow: "<<NWD;
  NWW = (mianownik1 * mianownik2) / NWD;
  cout<<"\n\tNWW mianownikow: "<<NWW;


  nowy_licznik1 = (NWW / mianownik1) * licznik1;
  nowy_licznik2 = (NWW / mianownik2) * licznik2;
  cout<<"\n\n\tWartosc ulamkow sprowadzonych do wspolnego mianownika: ";
  cout<<"\n\n\tUlamek pierwszy: "<<nowy_licznik1<<"/"<<NWW;
  cout<<"\n\tUlamek drugi: "<<nowy_licznik2<<"/"<<NWW<<"\n\n";

  system("pause");
  system("cls");

  //DODAWANIE UŁAMKÓW
  cout<<"\n\n";
  int nowe_liczniki;
  nowe_liczniki = nowy_licznik1 + nowy_licznik2;
  cout<<"\tDodawanie ulamkow\n\n\t "<<nowy_licznik1<<"/"<<NWW<<" + "<<nowy_licznik2<<"/"<<NWW<<"= "<<nowe_liczniki<<"/"<<NWW;


  //ODEJMOWANIE UŁAMKÓW (PIERWSZY OD DRUGIEGO)
  cout<<"\n\n";
  nowe_liczniki = nowy_licznik2 - nowy_licznik1;
  cout<<"\tOdejmowanie ulamkow\n\n\t "<<nowy_licznik1<<"/"<<NWW<<" - "<<nowy_licznik2<<"/"<<NWW<<"= "<<nowe_liczniki<<"/"<<NWW;

  //MNOŻENIE UŁAMKÓW
  cout<<"\n\n";
  int pomnozony_licznik, pomnozony_mianownik;
  pomnozony_licznik = licznik1 * licznik2;
  pomnozony_mianownik = mianownik1 * mianownik2;
  cout<<"\tMnozenie ulamkow\n\n\t "<<nowy_licznik1<<"/"<<NWW<<" x "<<nowy_licznik2<<"/"<<NWW<<"= "<<pomnozony_licznik<<"/"<<pomnozony_mianownik;

  //DZIELENIE UŁAMKÓW (PIERWSZY OD DRUGIEGO)
  cout<<"\n\n";
  int tmp1, tmp2;
  tmp1 = licznik2;
  tmp2 = mianownik2;
  pomnozony_licznik = licznik1 * tmp2;
  pomnozony_mianownik = mianownik1 * tmp1;
  cout<<"\tDzielenie ulamkow\n\n\t "<<nowy_licznik1<<"/"<<NWW<<" : "<<nowy_licznik2<<"/"<<NWW<<"= "<<pomnozony_licznik<<"/"<<pomnozony_mianownik;
  cout<<"\n\n";
  system("pause");
  return 0;
}  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT