Sprowadzanie n ulamkow do wspolnego mianownika
Kod był wyświetlany 2676 razy.
  /*
 Name: Sprowadzanie n ulamkow do wspolnego mianownika
 Copyright: GPL GNU
 Date: 11-11-09 19:17
 Description:
 Sprowadzanie n ulamkow do wspolnego mianownika.
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int NWD(int l1,int l2)
{
  while(l1!=l2)
  {
         if(l1>l2)
         l1-=l2;
         else
         l2-=l1;
         }
  return l1;
  }

int NWW(int l1,int l2){
return (l1*l2)/NWD(l1,l2);}

int main()
{
bool *tab;
int *mianownik,i,j,n,min=2147483647,nww,wspolny;

/* Wprowadzenie danych */
printf("\n\n\tPodaj ilosc ulamkow: ");
scanf("%d",&n);
mianownik=new int[n];

for(i=0;i<n;i++)
{
        printf("\n\tPodaj mianownik ulamka: ");
        scanf("%d",&mianownik[i]);
        if(mianownik[i]<min)
        min=mianownik[i];
        }

tab=new bool[min+1];
for(i=0;i<min+1;i++)
tab[i]=0;

/* Sprawdzenie wspolnych dzielnikow */
for(i=2;i<=min;i++)
{
  if(tab[i]==1)  // jezeli natrafimy na wielokrotnosc poprzedniego dzielnika
  continue;
  for(j=0;j<n;j++) // sprawdzenie potencjalnego dzielnika na mianownikach
  if(mianownik[j]%i!=0)
  break;
  if(j==n)     // jezeli mamy wspolny dzielnik dla wszystkich mianownikow
  {
  wspolny=i;
  goto wyprowadzenie;
  }
  for(j=2*i;j<=min;j+=i) // wyrzucenie wielokrotnosci potencjalnego dzielnika,
  tab[j]=1;       // nie moga byc one dzielnikami
  }

/* Sprawdzenie najnizszej wspolnej wielokrotnosci */
nww=mianownik[0];
for(i=1;i<n;i++)
nww=NWW(nww,mianownik[i]);
wspolny=nww;

wyprowadzenie: // rozwiazania
printf("\n\n\tWspolny mianownik dla ulamkow: %d\n\n\t",wspolny);

system("pause");
return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT