Zliczacz liter
Kod był wyświetlany 3131 razy.
  /*
 Name: Zliczacz liter
Copyright: GPL GNU
Author: Przemyslaw Sierocinski
Date:01-03-09 12:52
 Description: TREŚĆ ZADANIA
Koło Młodych Miłośników Łamania Szyfrów pracuje nad oprogramowaniem służącym do odszyfrowania pewnego starożytnego manuskryptu. Jądrem systemu zostanie samouczący się analizator tekstu, a jego pierwszym modułem "zliczacz liter", którego opracowanie powierzono Tobie.
        Opracuj program, który:
        - wczyta ze standardowego wejścia tekst do analizy
        - dla każdej litery obliczy liczbę jej wystąpie w tekście
        - wypisze wynik na standardowe wyjście

        WEJŚCIE
W pierwszym wierszu wejścia znajduje się liczba N oznaczająca liczbę wierszy tekstu do analizy (N<=150). W każdym z następujących N wierszach znajduje się ciąg złożony z maksymalnie 200 znaków spośród małych i wielkich liter alfabetu łacińskiego ('a'..'z', 'A'..'Z') oraz spacji.

        WYJŚCIE
        W kolejnych wierszach należy wypisywać litery od 'a' do 'z' i od 'A' do 'Z' (w tej kolejności),
        pojedynczą spację oraz liczbę oznaczającą ilość wystąpień tej litery w analizowanym tekście.
        Litery nie występujące w tekście należy pominąć.

        PRZYKŁAD
        Dla danych wejściowych:

        2
        ala ma kota
        Ola ma psa

        poprawną odpowiedzią jest:

        a 7
        k 1
        l 2
        m 2
        o 1
        p 1
        s 1
        t 1
        O 1
*/

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main()
{
  string t;              // łańcuch przechowujący tekst do analizy

  int i;                // zmienna służąca do uruchomienia pętli
  int j;                // zmienna służąca do uruchomienia pętli

  int tab[52];             // tablica przechowująca ilość poszczególnych liter

  int N;                // zmienna służąca do wprowadzenia przez użytkownika ilości wierszy

  cout<<"\n\n\tPodaj liczbe wierszy z tekstem: ";
  do
  cin >> N;              // wprowadzanie przez użytkownika ilości wierszy
  while(N>150);            // zabezpieczenie przed wprowadzeniem liczby większej niż 150

  for(i=0; i<52; i++)
  {
      tab[i]=0;          // zerowanie tablicy 'tab'
  }

  cout<<"\n\n\tPodaj tekst:\n\n";
  for(i=0; i<=N; i++)
  {
      getline(cin, t);       // wprowadzanie przez użytkownika N wierszy tekstu

      for(j=0; j<t.size(); j++)
      {
          if((t[j]>=97)&&(t[j]<=122))     // zliczanie poszczególnych liter i zapisywanie ich ilości
          tab[t[j]-97]++;
          else
          tab[t[j]-39]++;
      }
  }

  for(i=0; i<52; i++)
  {
      if(tab[i]>0)
      {
            if(i<26)                           // wyświetlanie wyniku
            cout << endl << (char)(i+97) << " " << tab[i];
            else
            cout << endl << (char)(i+39) << " " << tab[i];
      }
  }

cin.ignore();
getchar();
return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT