Zliczanie liczb i liter w tekscie
Kod był wyświetlany 1618 razy.
  /*
 Name: Zliczanie liczb i liter w tekscie 
 Copyright: GPL GNU
 Date: 04-04-10 20:00
 Description: 
*/

#include <stdio.h>
#include<conio.h>
int liczby=0, litery=0;
char imie;
int main()
{
 printf("\n Wpisz tekst i aby zakonczyc nacisnij TAB i ENTER\n\n"); 
  
 do{
  // pobranie znaku    
  scanf("%c",&imie);
  
  // zprawdzanie czy znak jest liczbą zakres ASCII
   if ((imie>47) && (imie<58))
     liczby++;
  // zprawdzanie czy znak jest literą zakres ASCII   
   else if (((imie>64) && (imie<91)) || ((imie>96) && (imie<123)))
     litery++;
  }while(imie!=9);//zakończenie gdy naciśniemy tab
  
  // wynik
  printf("\n\n Liczb: %d liter: %d ",liczby,litery);
  
  getch();
  return(0);
}  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT