Ciąg znaków....
Kod był wyświetlany 1882 razy.
  /*
 Name: Ciąg znaków....
 Date: 24-05-08 19:49
 Description: Wczytać z klawiatury ciąg znaków – wczytywać 
 pojedyncze znaki, policzyć jego długość, następnie na pozycje 
 parzyste wpisać znak $, po czym odwrócić otrzymany ciąg. 
 W wyniku proszę wyświetlić trzy formy tego ciągu (przed zmianami, 
 po wpisaniu $ i końcową). 
*/


#include<iostream>
#include <new>  
using namespace std;

int main()
{
  int i; 
  int znak; 
  char *tablica = NULL; 
               
  cout<<"\n\n\tWPROWADZANIE CIAGU ZNAKOW DO TABLICY\n\n"; 
  cout<<"Podaj ile znakow chcesz wperowadzic: "; // ustalenie rozmiaru tablicy 
  cin >> znak; 
  cout<<endl<<endl; 

  try                 
  {                         
    tablica = new char [znak];        // utworzenie tablicy dynamicznej         
  }                         
  catch(bad_alloc)         
  {                     
    cout << "Brak miejsca na utworzenie tablicy"; 
    system ("pause");
    return 0; 
  }
 
  //wpisywanie znakow do tablicy
  cout<<"Teraz podaj "<<znak<<" znaki"<<endl;
  for(i=0;i<znak;i++){
   cin>>tablica[i];
  }
  cout<<endl;
  
  
  //wypisywanie tablicy
  for(i=0;i<znak;i++)
  cout<<tablica[i];
  cout<<endl<<endl;
  
  //zamienianie znakow na miejscach parzystych na $
  for(i=0;i<znak;i++)
  {
   if(i%2==0)
   tablica[i]='$';
  }
  
  //wypisywanie tablicy po wstawienu $
  for(i=0;i<znak;i++)
  {
   cout<<tablica[i];
  }
  cout<<endl<<endl;
  
  //wypisywanie tablicy po wstawienu $ i odwroceniu
  for(i=znak-1;i>=0;i--)
     cout<<tablica[i];
  
 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT