Plik a tablica dynamiczna
Kod był wyświetlany 2529 razy.
  /*
 Name: Plik a tablica dynamiczna
 Copyright: GPL GNU
 Date: 07-02-10 17:28
 Description:

 W pliku wejściowym znajduje się k liczb. Należy napisać program zliczający ile
 liczb zawiera plik, następnie utworzyć jednowymiarową tablicę dynamiczną T1 o
 rozmiarze k i do tej tablicy przepisać liczby z otwartego pliku.
 Utworzyć dwie nowe jednowymiarowe tablice dynamiczne T2, T3.
 Do tablicy T2 program ma przepisać wszystkie liczby parzyste znajdujące się w tablicy 
 T1, natomiast do tablicy T3 - wszystkie liczby nieparzyste z tablicy T1
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <ctype.h>

void stoj()
{getchar();getchar();}

int main()
{
  FILE *plik;
  char nazwa[128],o;
  int k=0,i,p=0,n=0,j,l;
  int *T1,*T2,*T3;

  printf("\n\n\tPodaj nazwe pliku do odczytania: ");
  scanf("%128s",&nazwa);

  plik=fopen(nazwa,"r");
  if(plik==0)
  {
       printf("\n\tNie zdolalem otworzyc pliku.");
       stoj();
       return 0;
       }
  printf("\n\tOtworzylem plik.");

  while(fscanf(plik,"%d",&l)!=EOF) // zliczenie ile liczb znajduje sie w pliku
  k++;

  printf("\n\tPlik zawiera %d liczb.",k);

  T1=(int*)malloc(sizeof(int)*k);
  if(T1==0)
  {
      printf("\n\tBlad alokacji pamieci.");
      stoj();
      return 0;
      }
  printf("\n\tZajalem pamiec dla tablicy T1.");
  stoj();

  rewind(plik); // przejscie od nowa na poczatek pliku

  i=0;
  while(fscanf(plik,"%d",&T1[i])!=EOF) // przepisanie kolejnych licz z pliku
  {                  // do T1
    if(T1[i]%2==0)         // sprawdzenie, ile bedzie parzystych
    p++;
    else               // i ile nieparzystych
    n++;
    i++;
    }
  printf("\n\tWczytalem zawartosc pliku do T1.");
  fclose(plik);            // zamkniecie pliku
  printf("\n\tZamknalem plik.");

  T2=(int*)malloc(sizeof(int)*p);   // zajecie pamieci na liczby parzyste
  T3=(int*)malloc(sizeof(int)*n);   // j.w. dla nieparzystych
  if(T2==0||T3==0)
  {
      printf("\n\tBlad alokacji pamieci.");
      stoj();
      return 0;
      }
  printf("\n\tZajalem pamiec dla tablic T2 i T3.");

  j=0;l=0;
  for(i=0;i<k;i++)           // przepisanie elementow z T1
  {
      if(T1[i]%2==0)        // jesli parzyste
      T2[j++]=T1[i];        // to do T2
      else             // jesli nie
      T3[l++]=T1[i];        // to do T3
      }

  getchar();
  do
  {
    printf("\n\tGotowe. Wypisac elementy? [T/N]: ");
    scanf("%c",&o);
    o=toupper(o);
    }
  while(o!='T'&&o!='N');

  if(o=='T')
  {
    printf("\n\tZawartosc T2 (parzyste):\n\t");
    for(i=0;i<p;i++)
    printf("%d\t",T2[i]);
    printf("\n\n\tZawartosc T3 (nieparzyste):\n\t");
    for(i=0;i<n;i++)
    printf("%d\t",T3[i]);
    }

  stoj();
  return 0;
}  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT