Zapisywania w tablicy podanych przez użytkownika 10 liczb i obliczanie
Kod był wyświetlany 1871 razy.
  /*
 Name:Zapisywania w tablicy podanych przez użytkownika 10 liczb i obliczanie
 Author: Radek Szczygieł
 Date: 10-05-08 09:47
 Description: 
Zapisywania w tablicy podanych przez użytkownika 10 liczb i obliczanie:
o sumy wszystkich liczb;
o sumy wszystkich liczb parzystych;
o sumy wszystkich liczb nieparzystych;
o sumy odwrotności wszystkich niezerowych elementów;
o sumy wszystkich elementów tablicy o indeksie parzystym;
o sumy wszystkich elementów tablicy o indeksie nieparzystym;
o iloczynu wszystkich liczb;
o iloczynu liczb różnych od 0;
o iloczynu odwrotności wszystkich niezerowych elementów;
o średniej arytmetycznej podanych liczb;
o największej wartości wszystkich liczb parzystych;
o największej wartości wszystkich liczb nieparzystych;
o najmniejszej wartości wszystkich liczb;
o najmniejszej wartości wszystkich liczb parzystych;
o rozpiętości (różnicy największej i najmniejszej wartości);
o najmniejszej wartości wszystkich liczb nieparzystych;
o częstości występowania każdej wartości;
*/
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;
int main()
{
  float a,b;
  int tab[10];
  short int i,j;
  cout<<"\n\n\tPodaj 10 liczb ktore maja byc wczytane do tablicy !!"<<endl;
  cout<<"\n\n";
  
  for(i=0;i<10;i++)            // Wypelnianie tablicy
  {
    cout<<"\tPodaj liczbe "<<i+1<<"  ";
    cin>>tab[i];
    cout<<"\n";
  }
  system("cls");
  for(i=0;i<10;i++)            //Suma wszystkich liczb
  {
    a=a+tab[i];
  }
  cout<<"Suma wszystkich liczb wynosi: "<<a<<endl;
  a=0;
  for(i=0;i<10;i++)            //Suma liczb parzystch
  {
    if(tab[i]%2==0)
    a=a+tab[i];
  }
  cout<<"Suma wszystkich liczb parzystch wynosi: "<<a<<endl;
  a=0;
  for(i=0;i<10;i++)            //Suma liczb nieparzystych
  {
    if(tab[i]%2!=0)
    a=a+tab[i];
  }
  cout<<"Suma wszystkich liczb nieparzystych wynosi: "<<a<<endl;
  a=0;
  for(i=0;i<10;i++)            //Suma odwrotnosci wszystkich elem.
  {
    if(tab[i]!=0)
    a=a+(1/tab[i]);
  }
  cout<<"Suma odwrotnosci wszystkich elementow wynosi: "<<a<<endl;
  a=0;
  for(i=0;i<10;i++)            //Suma elem. o indeksie parzystym
  {
    if(i%2==0)
    a=a+tab[i];
  }
  cout<<"Suma wszystkich elementow o indeksie parzystym wynosi: "<<a<<endl;
  a=0;
  for(i=0;i<10;i++)            //Suma elem. o indeksie nieparzystym        
  {
    if(i%2!=0)
    a=a+tab[i];
  }
  cout<<"Suma wszystkich elementow o indeksie nieparzystym wynosi: "<<a<<endl;
  a=tab[0];
  for(i=1;i<10;i++)            //Iloczyn wszystkich liczb
  {
    a=a*tab[i];
  }
  cout<<"Iloczyn wszystkich liczb wynosi: "<<a<<endl;
  a=1;
  for(i=0;i<10;i++)            //Iloczyn liczb roznych od 0
  {
    if(tab[i]!=0)
    a=a*tab[i];
  }
  cout<<"Iloczyn liczb roznych od 0 wynosi: "<<a<<endl;
  a=tab[0];
  for(i=1;i<10;i++)            //Iloczyn odwrotnosci wszystkich elem.
  {
    if(tab[i]!=0)
    a=a*(1/tab[i]);
  }
  cout<<"Iloczyn odwrotnosci wszystkich elementow wynosi: "<<a<<endl;
  a=0;
  for(i=0;i<10;i++)            //Średnia aryt. podanych liczb 
  {
    a=a+tab[i];
  }
  a=a/10;
  cout<<"Srednia aryt. wszsytkich liczb wynosi: "<<a<<endl;
  a=0;
  for(i=0;i<10;i++)            //Najwieksza liczba parzysta
  {
    if(tab[i]%2==0 && tab[i]>a)
    a=tab[i];
  }
  cout<<"Najwieksza podana liczba parzysta to: "<<a<<endl;
  a=0;
   for(i=0;i<10;i++)            //Najwieksza liczba nieparzysta
  {
    if(tab[i]%2!=0 && tab[i]>a)
    a=tab[i];
  }
  cout<<"Najwieksza podana liczba nieparzysta to: "<<a<<endl;
  a=tab[0];
   for(i=1;i<10;i++)            //Najmniejsza z liczb
  {
    if(tab[i]<a)
    a=tab[i];
  }
  cout<<"Najmniejsza podana liczba to: "<<a<<endl;
  a=100000000;
   for(i=1;i<10;i++)            //Najmniejsza z liczb parzystych
  {
    if(tab[i]%2==0 && tab[i]<a)
    a=tab[i];
  }
  cout<<"Najmniejsza podana liczba parzysta to: "<<a<<endl;
  a=tab[0];
   for(i=1;i<10;i++)            //Rozpietosc liczb
  {
    if(tab[i]<a)
    a=tab[i];
    if(tab[i]>b)
    b=tab[i];
  }
  a=a-b;
  if(a<0)
  a=-a;
  cout<<"Rozpietosc podanych liczb wynosi: "<<a<<endl;
  a=tab[0];
   for(i=1;i<10;i++)            //Najmniejsza z liczb nieparzystch
  {
    if(tab[i]<a && tab[i]%2!=0 && tab[i]!=0)
    a=tab[i];
  }
  cout<<"Najmniejsza podana liczba nieparzysta to: "<<a<<endl;
  a=0;
  for(i=0;i<10;i++)            //Czestosc wystepowania kazdej z wartosci
  {
    a=0;
    for(j=0;j<10;j++)
    {
        if(tab[i]==tab[j])
        a++;
    }
    if(tab[i]!=tab[i-1] && tab[i]!=tab[i-10] && tab[9]!=tab[i-8] && tab[i]!=tab[i-7] && tab[i]!=tab[i-6] && tab[i]!=tab[i-5] && tab[i]!=tab[i-4] && tab[i]!=tab[i-3] && tab[i]!=tab[i-2])
    cout<<"Liczba "<<tab[i]<<" wystapila "<<a<<" razy"<<endl;   
  }
   
  cin.ignore();
  getchar();
  return 0;
}  
    
      
  


  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT