Ciag arytmetyczny a tablica dwuwymiarowa
Kod był wyświetlany 2105 razy.
  /*
 Name: Ciag arytmetyczny a tablica dwuwymiarowa
 Copyright: GPL GNU
 Date: 14-02-10 09:05
 Description:
       Dane są tablicą dwuwymiarową oraz dwie liczby : a,r. Wypełnimy 
       kolejne elementy tablicy iczbami: pierwszy element liczbą a każdy 
       następny zaś sumą wartości poprzednio wypełnianego elementu 
       iliczby r. 
*/

#include<iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main(void)
{
//deklaracja tablicy o wymiarach 3x3
int tablica[3][3],i,j,r=5,a;

//wprowadzenie dnaych do tablicy
 cout <<"Podaj wartosc liczby a: ";
 cin>>a;
 cout <<"Podaj wartosc liczby r: ";
 cin>>a;
 
 for (i=0; i<3; i++)
  {
   for (int j=0; j<3; j++)
    {
    tablica[i][j]=a;
    a=a+r;
    }
   }
 cout<<endl<<endl;
 
//wyprowadzenie dnaych z tablicy
 printf("DANE ZAWARTE W TABLICY 3x3\n\n");
 for (i=0; i<3; i++)
 {
  for (int j=0; j<3; j++)
  {
   cout<<setw(4)<<tablica[i][j]; 
  }   
   cout <<endl;	
 }
cin.ignore();
getchar();
}  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT