Wypełnianie tablicy liczbami
Kod był wyświetlany 2698 razy.
  /*
 Name: Wypełnianie tablicy liczbami
 Copyright: GPL GNU
 Author: Piotr Wawrzyniak
 Date: 09-04-10 11:32
 Description:
 Program,wypełnia tablicę dwuwymiarową mająca 5 wierszy i 10 kolumn kolejnymi 
 liczbami od 1 do 50,tak aby liczby te wypełniły kolejno wszystkie kolumny 
 od góry do dołu 
*/

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

int main ()
 {
  int tab[5][10];
  int x,y,i=1;
  
  
  cout<<"\n\n\tWYPELNIENIE TABLICY DWUWYMIAROWEJ KOLEJNYMI LICZBAMI OD 1 DO 50\n\n";
  for(x=0;x<5;x++)
  {
   for(y=0;y<10;y++,i++)      
   tab[x][y]=i;       
  }
  
  cout<<"\n\n";
  for(y=0;y<10;y++)
  {
   cout<<"\t\t";
   for(x=0;x<5;x++)    
   cout<<tab[x][y]<<"\t";
   cout<<"\n";
  }
  cin.ignore();
  getchar();
  return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT