Kredyt(struktura)
Kod był wyświetlany 2158 razy.
  /*
 Name: Kredyt(struktura)
 Author: Piotr Pobudejski
 Date: 16-03-08 13:22
*/
#include <iostream>
#include <cstdio>

// --- definicja daty kalendarzowej oraz funkcji WCZYTAJ / WYSWIETL ---
using namespace std;

   struct T_data_kalendarzowa {int dzien, miesiac, rok; };

   void WCZYTAJ_DATE(T_data_kalendarzowa & data)
   {
    cout<<" dzien = ";  cin>>data.dzien;
    cout<<" miesiac = "; cin>>data.miesiac;
    cout<<" rok  = "; cin>>data.rok;
   }
   void WYSWIETL_DATE(const T_data_kalendarzowa& data)
   {
    cout<<data.dzien<<"/"<<data.miesiac<<"/"<<data.rok;
   }

   // --------- definicja poSyczki oraz funkcji WCZYTAJ / WYSWIETL ---------

   struct T_pozyczka { double kwota; char opis[100];
            T_data_kalendarzowa data_pozyczki,data_zwrotu;};

   void WCZYTAJ_POZYCZKE(T_pozyczka& pozyczka)
   {
    cout<<"Kwota = ";     cin>>pozyczka.kwota;
    cout<<"Opis = ";     cin>>pozyczka.opis;
    cout<<"Data pozyczki:\n";
    WCZYTAJ_DATE( pozyczka.data_pozyczki );
    cout<<"Data zwrotu:\n";
    WCZYTAJ_DATE( pozyczka.data_zwrotu );
   }

   void WYSWIETL_POZYCZKE(const T_pozyczka& pozyczka)
   {
    cout << "Kwota = " << pozyczka.kwota;
    cout << " Opis = " << pozyczka.opis;
    cout << "\nData pozyczki: ";
    WYSWIETL_DATE( pozyczka.data_pozyczki );
    cout << "\nData zwrotu: ";
    WYSWIETL_DATE( pozyczka.data_zwrotu );
   }
   // --------------------------------- Program główny -----------------------------------
   // --------- Wykorzystujący zdefiniowane wcześniej struktury i funkcje ---------

   int main(void)
   {
     int n;
    cout<<"\n\n\n";
    cout<<"\t\tPODAJ LICZBE KREDYTOW: ";
    cin>>n;
    T_pozyczka spis[n];
    cout<<"Podaj dane do spisu pozyczek:";
     for(int i=0; i<n; i++)
     {system("cls");
       cout<<"\n\nPozycja nr "<< i+1 <<endl;
       WCZYTAJ_POZYCZKE( spis[i] );
     }
//**************MENU********************
char wracam; 
do
{
system("cls");
int x;
  cout<<"\n\n"; 
  cout<<"\t\tMENU:\n\n\n";
  cout<<"\t1.WYSWIETL WSZYSTKIE POZYCZKI\n\n";
  cout<<"\t2.WYSWIETL WSZYSTKIE POZYCZKI >1000\n\n";
  cout<<"\t3.WYSWIETL WSZYSKIE POZYCZKI <100\n\n";
  cout<<"\t4.WYJSCE Z PROGRAMU\n\n";
  cout<<"\tWYBIESZ OBLICZENIE: ";
  cin>>x;
  switch (x)

//***********WARIANTY**************
{

case 1: 
system("cls");
cout<<"\n\nWyswietlenie spisu pozyczek:";
for(int i=0; i<n; i++)
{
cout<<"\n\nPozycja nr "<<i+1<<endl;
WYSWIETL_POZYCZKE( spis[i] );
}
cout<<endl<<endl;   
system("pause");
  cout<<"/n/n";  
break; 
case 2: 
system("cls");
cout<<"\n\nLista duzych pozyczek:";
for(int i=0; i<n; i++)
if( spis[i].kwota>1000 )
{
cout<<"\n\nPozycja nr "<< i+1 <<endl;
WYSWIETL_POZYCZKE( spis[i] );
}  
 else
 {
 cout<<"\n\nBrak pozyczek wiekszych od 1000";   } 
cout<<endl<<endl; 
system("pause");
break; 


case 3: 
system("cls");
cout<<"\n\nLista malych pozyczek:";
for(int i=0; i<n; i++)
if( spis[i].kwota<100 )
{
cout<<"\n\nPozycja nr "<< i+1 <<endl;
WYSWIETL_POZYCZKE( spis[i] );
}  
 else
{
 cout<<"\n\nBrak pozyczek mniejszych od 100";   } 
cout<<endl<<endl; 
system("pause");
break; 
case 4:     
{
  return 0;           
}
break;
}
wracam = getchar(); 
wracam = toupper(wracam); 
}
while(wracam);  
 
     cin.ignore(); 
     cin.get();
     return 0;
 }  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT