Struktury - wyszukiwanie danych z zapisem do pliku
Kod był wyświetlany 2172 razy.
  /*
 Name: Struktury - wyszukiwanie danych z zapisem do pliku
 Copyright: GPL GNU 
 Author: Michał Zając
 Date:14-04-2007 11:47:40 
 Description:
 Wprowadź przy użyciu struktur dane dotyczące n-liczby studentów (imię 
 pierwsze, imię drugie, nazwisko, numer legitymacji), zapisz je do pliku 
 lista_studentów.txt a następnie wybierz i zapisz w pliki lista_wyników.txt 
 osoby posiadające określony (wprowadzony z klawiatury) numer legitymacji 
*/

#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

struct Student        
{
char imie1[20];
char imie2[20];
char nazws[20];
int nr_legitym;
};        

int main(void)
{
  
int x;
cout<<"Podaj ilosc osob: ";
cin>>x;
if(x==0){return 1;}
Student klasa[x];

   for (int i=0;i<x;i++)
   {
      cout<<"\n\nDANE STUDENTA NUMER "<<i+1;
      cout<<"\n\nPodaj drugie imie studenta:\t";
      cin>>klasa[i].imie1;
      cout<<"Podaj drugie imie studenta:\t";
      cin>>klasa[i].imie2;
      cout<<"Podaj nazwisko studenta:\t";
      cin>>klasa[i].nazws;
      cout<<"Numer legitymacji:\t\t";
      cin>>klasa[i].nr_legitym;
   }

   ofstream plik1("lista_studentow.txt",ios::trunc);
   plik1<<"PIERWSZE_IMIE\tDRUGIE_IMIE\tNAZWISKO_STUDENTA\tNUMER_LEGITYMACJI\n\n";
   plik1.close();

   for (int i=0;i<x;i++)
   {
      ofstream plik1("lista_studentow.txt",ios::app);
      if(i>0)
      {
      plik1<<"\n";
      }
      plik1<<klasa[i].imie1<<"\t\t";
      plik1<<klasa[i].imie2<<"\t\t";
      plik1<<klasa[i].nazws<<"\t\t\t";
      plik1<<klasa[i].nr_legitym;
   }
   
   plik1.close();
       
   ofstream plik2("lista_wynikow.txt",ios::trunc);
   plik2<<"PIERWSZE_IMIE\tDRUGIE_IMIE\tNAZWISKO_STUDENTA\tNUMER_LEGITYMACJI\n\n";
   plik2.close();
   int y;
   int z;
   z=0;
        
        for (int i=0;i<x;i++)
        {
        if(i==0)
        {
        cout<<"\n\nPodaj numer legitymacji poszukiwanego studenta: ";
        cin>>y;
        }
        if(klasa[i].nr_legitym==y)
        {
        ofstream plik2("lista_wynikow.txt",ios::app);
        z=z+1;
        if(i>0)
        {
        plik2<<"\n";
        }
        plik2<<klasa[i].imie1<<"\t\t";
        plik2<<klasa[i].imie2<<"\t\t";
        plik2<<klasa[i].nazws<<"\t\t\t";
        plik2<<klasa[i].nr_legitym;
        }
        }
        
   cout<<"\nILOSC WYNIKOW: "<<z;
   plik2.close();
   cout<<"\n\n";

system("PAUSE");
cin.ignore();
getchar();
return 0;
}  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT