Program definiuje zmienna typu Faktura oraz wskaznik do tej zmiennej.
Kod był wyświetlany 2093 razy.
  /*
 Name: Program definiuje zmienna typu Faktura oraz wskaźnik.
 Copyright: GPL GNU 
 Author: WJL
 Date: 10-04-10 23:17
 Description: 
 
*/

#include <iostream>
using namespace std;

struct Faktura
 {
 char d[12];
 char nazwa_firmy[30];
 unsigned nip;
 int nr_faktury;
 
 };

int main(void)
{

 Faktura dane;
  
 Faktura *wsk;
 wsk = &dane;
 

 cout<<"\n\n\tProgram definiuje zmienna typu Faktura oraz wskaznik do tej zmiennej.";

 cout << "\n\n\t\t Podaj dzien wystawienia faktury: ";
 cin >> wsk -> d;
 cout << "\n\t\tPodaj nr faktury: ";
 cin >> wsk->nr_faktury;
 cout << "\n\t\tPodaj nazwe firmy : ";
 cin >> wsk->nazwa_firmy;
 cout << "\n\t\tPodaj NIP : ";
 cin >> wsk->nip;


 cout <<"\n\n\t\tDane do faktury to: ";
 cout<<"\n\n\t\tData wystwienia faktury:  "<< wsk->d;
 cout<< "\n\t\tNumer faktury:       "<< wsk->nr_faktury; 
 cout<<"\n\t\tNazwa firmy:        "<<wsk->nazwa_firmy;
 cout<<"\n\t\tNIP:            "<<wsk->nip;

 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
}  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT