Struktura - wprowadzanie danych do tablicy
Kod był wyświetlany 3332 razy.
  /*
 Name: Struktura - wprowadzanie danych do tablicy
 Copyright: GPL GNU
 Author: 
 Date: 10-04-2007 20:48:08
 Description: 
*/

#include <iostream>
using namespace std;

struct uczen		
{
 char imie[20];
 char nazwisko[20];
 char klasa[34];
 int legitymacja;
 int nr_dziennik;
};		      

int main(void)
{
 int n;
 cout<<"\n\n\t\tIle uczniow w klasie: ";
 cin>>n;
 uczen klasa[n];
 cout << "\n\n\t\tWypelniamy tablice danymi: ";
 for (int i=0; i<n; i++)
 {
  cout << "\n\n\t\tPodaj imie ucznia: ";
  cin >> klasa[i].imie;
  cout << "\n\n\t\tPodaj nazwisko ucznia: ";
  cin >> klasa[i].nazwisko;
  cout << "\n\n\t\tKlasa: ";
  cin >> klasa[i].klasa;
  cout << "\n\n\t\tNumer legitymacji: ";
  cin >> klasa[i].legitymacja;
  cout<<"\n\n\t\tNumer w dzienniku: ";
  cin>>klasa[i].nr_dziennik;
 }
 
 cout<<"\n\n\t\tZakonczono wprowadzanie danych. ";
 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
}   
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT