Struktura"urodziny" - wskaźniki
Kod był wyświetlany 2118 razy.
  /*
 Name: Struktura"urodziny" - wskaźniki
 Copyright: GPL GNU
 Author: WJL
 Date: 03-02-2007 18:01:41
 Description:
 Napisz program definiujący zmienną typu TUrodziny oraz wskaźnik do zmiennej typu 
 TUrodziny. Program wczytuje z klawiatury wartości pól zmiennej. Zastosowano 
 wskaźnik i operator adresu. 
*/

#include <iostream>
using namespace std;

struct TUrodziny
 {
 int d,m,r;
 };

int main(void)
{

 TUrodziny data;
 TUrodziny *wsk;


 wsk = &data;

 cout<<"\n\n\tProgram definiuje zmienna typu TUrodziny oraz wskaznik\n"; 
 cout<<"\n\tdo zmiennej typu TUrodziny. Wczytuje z klawiatury\n"; 
 cout<<"\n\twartosci pol zmiennych a nastepnie drukuje na ekranie\n\n";
 cout << "\n\t Podaj dzien urodzenia: ";
 cin >> wsk -> d;
 cout << "\n\tPodaj miesiac urodzenia: ";
 cin >> wsk->m;
 cout << "\n\t Podaj rok urodzenia: ";
 cin >> wsk->r;

 cout <<"\n\n\tData urodzenia to: "<< wsk->d << "-" << wsk->m << "-" << wsk->r;

 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
}  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT