Zapis liczb wygenerowanych do pliku tekstowego
Kod był wyświetlany 2182 razy.
  /*
 Name: Zapis do pliku 10 liczb losowych
 Copyright: GPL GNU
 Author: WJL
 Date: 05-04-10 20:05
 Description:
*/

#include<iostream>
#include <fstream>
using namespace std;

int main()
{ int i;
  srand (time(0));
 /* zapis do pliku */
 ofstream zapis_do_pliku("plik.txt");//utworzenie obiektu o nazwie zapis do pliku
 cout<<"\n\n\tZapis do pliku 10 - liczb wylosowanych. ";
 for(i=0; i<10;i++)
 zapis_do_pliku << "\t " <<rand()%100;//zapis do pliku
 zapis_do_pliku.close();        // zamknięcie pliku
 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
 }			        //ponowne zamknięcie pliku
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT