Obliczanie silni iteracyjnie
Kod był wyświetlany 1836 razy.
  /*
 Name: Silnia (iteracja) ver.1
 Copyright: GPL GNU
  Date: 14-07-09 09:10
 Description: Obliczanie wartosci silni iteracyjnie
*/

#include <iostream>
using namespace std;

long long int silnia( short int liczba)
 {
 long long int silnia=1;
   if(liczba==0)
   return silnia;
   else
  {
  for(int i=2;i<=liczba;i++)
  silnia = silnia *i;
  return silnia;
  }
 }

int main()
{
short int n;
  do
  {
  cout << "\n\n\tPodaj n: ";
  cin >> n;
  if(n<0||n>20)
  cout<<"\n\n\tPodaj n z przedzialu <0,20>";
  }
  while(n<0||n>20);
  cout<< "\n\n\t n! = " << silnia(n) << endl<<endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT