Cyfra jedności z silni
Kod był wyświetlany 2234 razy.
  /*
 Name: Cyfra jedności z silni
 Copyright: GPL GNU
 Date: 06-10-2007 12:06:03
 Description: Napisz program, który 
        ·	wczyta ze standardowego wejścia nieujemną liczbę całkowitą n, 
        ·	policzy cyfrę jedności w zapisie dziesiętnym liczby n!, 
        ·	wypisze wynik na standardowe wyjście. 

*/

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <math.h>
using namespace std;

int main()
{
  int n,i,j=1;
  cout<<"podaj liczbe n:";
  cin>>n;
  if(n<0)
  cout<<"liczba jest ujemna";
  else
  {
  for(i=1;i<=n;i++)
  j=j*i;
  j=j%10;
  cout<<"Liczba jendosci silni z liczby n wynosi: "<<j<<endl;
  }
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT