Wyrażenia logiczne
Kod był wyświetlany 2867 razy.
  /*
 Name: Wyrażenia logiczne
 Copyright: GPL GNU
 Date: 28-03-08 13:05

*/

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int a,b,pom1;
  
  cout<<"\n\tpodaj wartosc logiczna pierwszej zmiennej 0-falsz, 1-prawda: ";
  cin>>a;
  if(a==0 || a==1)
  {
      cout<<"\n\tpodaj wartosc logiczna drugiej zmiennej 0-falsz, 1-prawda: ";
      cin>>b;
      if(b==0 || b==1)
      {
          cout<<"\n\tpodaj operator: ";
          cout<<"\n\t1=iloczyn";
          cout<<"\n\t2=suma";
          cout<<"\n\t3=implikacja";
          cout<<"\n\t4=rownowaznosc";

          cout<<endl;
          cout<<"\n\t ";
          cin>>pom1;
          system("cls"); 
          if(pom1==1 || pom1==2 || pom1==3 || pom1==4 )
          {
          if(pom1==1)
          {
                if(a&&b==1)
                cout<<"\n\twyrazenie "<<a<<"&&"<<b<<" posiada wartosc logiczna 1";
                else
                cout<<"\n\twyrazenie "<<a<<"&&"<<b<<" posiada wartosc logiczna 0";
                cout<<endl;
                if(a&&b==1)
                cout<<"\n\tzaprzeczenie wyrazenia ("<<a<<"&&"<<b<<") posiada wartosc logiczna 0 ";
                else
                cout<<"\n\tzaprzeczenie wyrazenia ("<<a<<"&&"<<b<<") posiada wartosc logiczna 1 ";
                
                }     
                if(pom1==2)  
                {
                if(a||b==1)
                cout<<"\n\twyrazenie "<<a<<"||"<<b<<" posiada wartosc logiczna 1";
                else
                cout<<"\n\twyrazenie "<<a<<"||"<<b<<" posiada wartosc logiczna 0";
                cout<<endl;
                if(a||b==1)
                cout<<"\n\tzaprzeczenie wyrazenia ("<<a<<"||"<<b<<") posiada wartosc logiczna 0 ";
                else
                cout<<"\n\tzaprzeczenie wyrazenia ("<<a<<"||"<<b<<") posiada wartosc logiczna 1 ";
                
                }
                
                if(pom1==3)
                {
                     if(a==1 && b==0)
                     cout<<"\n\twyrazenie "<<a<<"=>"<<b<<" posiada wartosc logiczna 0";
                     else
                     cout<<"\n\twyrazenie "<<a<<"=>"<<b<<" posiada wartosc logiczna 1";
                     cout<<endl;
                     if(a==1 && b==0)
                     cout<<"\n\tzaprzeczenie wyrazenia ("<<a<<"=>"<<b<<") posiada wartosc logiczna 1";
                     else
                     cout<<"\n\tzaprzeczenie wyrazenia ("<<a<<"=>"<<b<<") posiada wartosc logiczna 0";
                     }
                
                if(pom1==4)
                {
                     if((a==0 && b==0)||(a==1 && b==1))
                     cout<<"\n\twyrazenie "<<a<<"<==>"<<b<<" posiada wartosc logiczna 1";
                     else
                     cout<<"\n\twyrazenie "<<a<<"<==>"<<b<<" posiada wartosc logiczna 0";
                     cout<<endl;
                     if((a==0 && b==0)||(a==1 && b==1))
                     cout<<"\n\tzaprzeczenie wyrazenia ("<<a<<"<==>"<<b<<") posiada wartosc logiczna 0 ";
                     else
                     cout<<"\n\tzaprzeczenie wyrazenia ("<<a<<"<==>"<<b<<") posiada wartosc logiczna 1 ";
                     }
               
                }
                else
                cout<<"\n\tzly operator logiczny";
                       
                
                }
                else
                cout<<"\n\tZmienna moze miec tylko wartosc 0 lub 1 ";
               
                }
else
cout<<"\n\tZmienna moze miec tylko wartosc 0 lub 1 ";
                
cin.ignore();
getchar();
return 0;
}
  
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT