Średnia z wygenerowanych liczb
Kod był wyświetlany 4179 razy.
  /*
 Name: Średnia z wygenerowanych liczb
 Copyright: GPL GNU
 Author: Marcin Wojciechowski
 Date: 13-04-10 10:41
 Description: 
*/

#include<iostream>
#include<time.h>
using namespace std;
int main()
{
  int n,max;
  cout<<"Podaj ilosc liczb ";
  cin>>n;
  int tab[n];
  cout<<"Podaj maksymalna liczbe: ";
  cin>>max;
  srand(time(0));    //inicjacja generatora liczb pseudolosowych
  for(int i=0;i<n;i++)
  tab[i]=rand()%max+1;   //wpisanie do tablicy wygenerowanych liczb pseudolosowych
  int suma=0,srednia;
  for(int i=0;i<n;i++)
  suma+=tab[i];
  srednia=suma/n;
  cout<<"Srednia z tych liczb to: "<<srednia<<endl;
  system("pause");
  return 0;  
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT