Dominanta, Moda
Kod był wyświetlany 3013 razy.
  /*
 Name: Dominanta, Moda
 Author: Piotr Nowakowski
 Date: 18-01-08 09:55
 
 Program , który znajduje wartości najczęściej występujące w jednowymiarowej
 tablicy 20 - elementowej liczb całkowitych wylosowanych z zakresu <0,10>, 
 Jeśli takich wartości jest kilka , wówczas podaje wszystkie. 
 natomiast jeśli wszystkie wartości tablicy występują jednakowo często,
 to wyświetla komunikat , że w zbiorze nie ma wartości najczęściej występujących
 
 www.algorytmy.info
 www.algorytmy.info.pl
*/

#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
using namespace std;

int main ()
{ 
 srand (time(NULL));

 int tab[20]; // tablica 
 int ilosc[11]; // tablica przechowujaca ilosc powtorzen danej liczby w zbiorze 
 int max; // najczesciej wystepujaca wartosc powtorzen

// zerowanie tablicy
for(int i=0;i<11;i++) 
{
 ilosc[i]=0; 
 }

cout<<"\n Nacisnij jakis klawisz aby wygenerowac tablice ...";
cin.ignore();
getchar();
// generowanie liczb z przedzialu <0,10> i przypisanie ich tablicy 
// wypisanie na ekran wygenerowanych liczb    

cout<<"\n\n Wygenerowane liczby: \n";  
for(int i=0;i<20;i++) 
{
tab[i]=(rand()%11);
cout<<"\n "<<tab[i];
}
// oblicznie ilosci wystepowan danej liczby z przedzialu <0,10>  
for(int i=0;i<20;i++)
{
 ilosc[tab[i]]=ilosc[tab[i]]+1;}  

// szukanie liczby o najwiekaszej ilosci wystepowan
max=ilosc[0];
for(int i=1;i<11;i++)
{
if(ilosc[i]>max)
max=ilosc[i];      
    }  

// obliczenie ile jest liczb o najwiekszej ilosci powtorzen
int b=-1;
for(int i=0;i<10;i++)
{
if(ilosc[i]==max)   
b=b+1;
if(ilosc[i]==0)
b=b+1;
}

// wypisanie wynikow na ekranie
if(b==10)

 cout<<"\n\n W zbiorze nie ma liczby najczesciej wystepujacej";

else
{  
if(b==1)  
cout<<"\n\n Liczba najczesciej wystepujaca to: ";   
if(b>=1)  
cout<<"\n\n Liczby najczesciej wystepujace to: ";   
for(int i=0;i<11;i++)
{
if(ilosc[i]==max)
cout<<i<<" ";   
}

if(b==1)  
cout<<"\n\n Wystepuje razy: "<<max;
if(b>1)
cout<<"\n\nWystepuja razy "<<max;  
}

 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT