Średnia z pominięciem wartości max oraz min
Kod był wyświetlany 3598 razy.
  /*
 Name: Średnia z pomienięciem wartości max oraz min
 Copyright: GPL GNU
 Author: Paweł Wilk
 Date: 15-05-07 16:58
 Description: Napisz program wczytujący 4 liczby rzeczywiste i wyznaczający
        średnią arytmetyczną z liczb pozostałych po odrzuceniu wartości
        skrajnych(tzn. maksimum i minimum).
*/

#include <cstdlib>
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{  int n=4,i,max=0,min;             //aby zmienic ilosc sumowanych
  float srednia,suma=0;           //liczb wystarczy w tym miejscu
  int tab[n];                          //zmienic tylko n
  for(i=0;i<n;i++)
  {        cout<<"\npodaj "<<i+1<<" liczbe " ;//wypelnienie tablicy liczbami
          cin>>tab[i];
  }
  for(i=0;i<n;i++)
  {
          if(max<tab[i])         //znalezienie wart max i min
          max=tab[i];
          if(min>tab[i])
          min=tab[i];
  }
  for(i=0;i<n;i++)
          suma=suma+tab[i];       //zsumowanie wszystkich liczb
  suma=(suma-max)-min;             //pominiecie wart max i min
  srednia=suma/(n-2);              //obliczenie sredniej
  cout<<endl<<"srednia po ominieciu wart max oraz min wynosi: "<<srednia<<endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT