Odchylenie standardowe
Kod był wyświetlany 5437 razy.
  /*
 Name: GPL GNU
 Date: 13-01-2007 20:07:11
 Description: 
 Program oblicza odchylenie standardowe zbioru 20 liczb wybranych losowo 
 z zakresu (0,5) . Odchylenie standardowe jest to tak zwana miara rozproszenia 
 zbioru. Jeśli jej wartość jest mała, to zbiór jest skupiony wokół wartości 
 średniej; jeśli duża, to dane są bardziej rozproszone w porównaniu 
 z wartością średnią. 
*/

 #include <iostream>
 #include <math.h>
 #include <time.h>
 using namespace std;
 int main ()
  {
  int tab[1000];
  int i,a,n;
  float srednia,odchylenie,suma=0;
  
  cout<<"\n\n\t\tODCHYLENIE STANDARDOWE";
  cout<<"\n\n\tPodaj z ilu liczb obliczyc odchylanie standardowe: ";
  cin>>n;
  
   srand(time(NULL));
    for(i=0;i<n;i++)
     {
     a=rand()%6;
     tab[i]=a;
     suma=suma+tab[i];
     }
  
  srednia=suma/n;
  suma=0;
  
  for(i=0;i<n;i++)
  
   suma=suma+pow((tab[i]- srednia),2);
   odchylenie=sqrt(suma/n);
  
  cout<<"\n\n\tOdchylenie standardowe: "<<odchylenie;
  
  cin.ignore();
  getchar();
 }
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT