Mediana
Kod był wyświetlany 2856 razy.
  /*
 Name: Mediana
 Copyright: GPL GNU
 Author: Piotr Wawrzyniak
 Date: 10-01-2007 22:06:01
 Description:
 Oblicz medianę ze 100 liczb wylosowanych z 1000 liczb naturalnych. Mediana to 
 wartość środkowa w uporządkowanym zbiorze o nieparzystej liczbie elementów . 
 W zbiorze o parzystej liczbie elementów są dwa elementy 
*/

 #include <iostream>
 #include <math.h>
 using namespace std;

 int main()
  {
  int tab[100];
  int a;
  int i;
  int k,j;
  int temp;
  int mediana;
  
   srand(time(NULL));
   for(i=0;i<100;i++)
    {
    a=rand()%1000;
    tab[i]=a;
    }
   for(k=0;k<i-1;k++)//Sortowanie tablicy metoda bąbelkową
   {  
    for(j=0;j<i-1;j++)
    { 
     if(tab[j]>tab[j+1])
     {
     temp=tab[j]; 
     tab[j]=tab[j+1];
     tab[j+1]=temp;
     }
    }
  } 
  
  mediana=tab[49];
  cout<<"\n\n\tMediana to: "<<mediana;
  
  cin.ignore();
  getchar();
  return 0;  
}
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT