Permutacje
Kod był wyświetlany 1430 razy.
  /*
 Name: Permutacje
 Copyright: GPL GNU
 Date: 27-10-2007 19:00:40
 Description: 
 Algorytm: Permutacje
Dane: n - długość permutacji
Wynik: ciąg zawierający wszystkie permutacje liczb 0, . . . , n − 1
N = n! − 1
for l = 0 to N do { m = l // m − zmienna pomocnicza
for k = 2 to n do { c[k − 2] = m mod k // c ma n − 1 elementów
m = m div k
}for k = 0 to n − 1 do p[k] = k // ciąg wyjściowy w nat. kolejności
for k = n downto 2 do { j = c[k − 2] ; zamień (p[j], p[k − 1])
}Write (p)
}
*/

#include <iostream>
using namespace std;

int silnia(int n)
{
 int silnia=1;
 for (int i=2; i<=n; i++)
  silnia*=i;
 return silnia;
}

int main ()
{
 int l, k, n, m, N, j; 
 int *p, *x, *c;
 cout << "\n\n\tPodaj liczbe elementow w tablicy n: ";
 cin >> n;
 N = silnia(n) - 1;
 
 p = new int[n];
 c = new int[n-1];
 x = new int [n];
 
 cout << "\n\n\tPodaj elementy tablicy\n";
 cout<<"\t";
 
  for (k=0; k<n; k++)
 {
  cout<<"\n\tElement "<<k+1<<" tablicy: ";
  cin >> x[k];
 }
 cout<<"\n\n";
 system("pause");
 system("cls");
  cout<<"\n\n\t\tPERMUTACJE\n\n\n";
 
 for (l=0; l<=N; l++)
 {
  m=l;
  for (k=2; k<=n; k++)
  {
   c[k-2] = m % k;
   m = m / k;
  }
 
  for (k=0; k<=n-1; k++)
   p[k] = k;
   for (k=n; k>=2; k--)
  {
   j=c[k-2];
   swap (p[j], p[k-1]);   
  }
  
   for (k=0; k<n; k++)
   cout <<"\t"<<x[p[k]] << " ";
   cout <<endl<<endl; 
 }
 
 cin.ignore();
 getchar(); 
 return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT