Problem plecakowy
Kod był wyświetlany 5414 razy.
  /*
 Name: Problem plecakowy 
 Copyright: GPL GNU
  Date: 26-10-07 13:37
 Description: 
 Dane są przedmioty o wagach: c1, . . . , ck.
Pytanie 1: Czy istnieje taki zestaw przedmiotów, których łączna waga jest równa s.
Pytanie 2: Które przedmioty należy zapakować do plecaka, aby ich łączną waga była
największa, ale nie przekraczała s.
Algorytm: Rozpatrzenie wszystkich podzbiorów zbioru przedmiotów i sprawdzenie,
które z tych podzbiorów spełniają warunki zadania.
E. Kombinacje k-elementowe.
Algorytm: Kombinacje
Dane: k - długość kombinacji, n - liczność zbioru
Wynik: ciag k- elementowych kombinacji w porzadku leksykograficznym.
A[k] - reprezentacja pojedynczej kombinacji. Stan początkowy A = (1, . . . , k)
function kombinacje { p = k
while p ­ 1 { Write (A)
if (A[k] = n) then p = p - 1
else p = k
if (p ­ 1) then { for i = k downto p
A[i] = A[p] + i - p + 1
}
}
}
*/

#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <vector>
#include <cstdio>

#define iter(a) for(int i = 0 ; i< a ; i++) //coby duzo nie pisac robimy skrocony zapis petli for

int compare (const void * a, const void * b)
{
 return ( *(int*)b - *(int*)a ); //funkcja aby posortowac malejaco
}

using namespace std;
int sumaW(vector<int>&);

int main(int argc, char *argv[])
{
  int k,suma;
  suma = 0;
  
  cout<<"Podaj ilosc przedmiotow: ";
  cin>>k;
  
  cout<<"Podaj wagi kolejnych przedmiotow, oddziel spacja: ";
  int * przedmioty = new int[k];
  
  iter(k)
  {
  cin>>przedmioty[i];     
  }
  
  int waga;
  
  cout<<"Podaj wage, jaka chcesz uzyskac: ";
  cin>>waga;
  
   if(waga <= 0)
   {
   cout<<"blad danych...";
   cin.ignore();
   getchar();
   exit(0);    
   }
  
  vector<int> mozliwosc, optymalny; //mozliwosc przechowuje kazda brana pod uwage mozliwosc
                   //optymalny przechowuje najwieksza mozliwosc mniejsza od szukanej
  
  qsort(przedmioty, k, sizeof(int), compare);
  
   for(int j = k-1 ; j>= 0; j-- )
   {
   
   mozliwosc.clear();
   suma = 0;
   
   for(int i = j; i >= 0; i--)
   {
    if(przedmioty[i] == waga)
    {
    mozliwosc.push_back(przedmioty[i]);         
    }
    if(przedmioty[i] > waga) continue; 
    
    if(suma + przedmioty[i] > waga)
    continue;
    
    suma += przedmioty[i];
    mozliwosc.push_back(przedmioty[i]);  
   }  
   
    if(suma == waga)
    break;
    
    if(sumaW(optymalny) < sumaW(mozliwosc))
    {
     optymalny.clear();
     
     iter(mozliwosc.size())
      optymalny.push_back(mozliwosc[i]); //kopiowanie wektora            
    }
   }
   
   if(suma != waga)
   {
   cout<<"Nie ma mozliwosci takiego spakowania elementow "<<endl;
   cout<<"Aby zapakowane elementy mialy najwieksza mase naleze spakowac elementy: ";
    iter(optymalny.size())
    cout<<optymalny[i]<<" ";    
   } else
    {
    cout<<"Istnieje taka mozliwosc, nalezy spakowac elementy o masach: ";
     iter(mozliwosc.size())
     {
     cout<<mozliwosc[i]<<" ";            
     }  
    }
  
  cin.ignore();
  getchar();
  return 0;
}


int sumaW(vector<int>& v)
{
 int suma = 0;
 iter(v.size())
 {
 suma+=v[i];  
 }  
 
 return suma; 
}

  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT