Choinka -
Kod był wyświetlany 2617 razy.
  /*
 Name: Choinka - "Prawdziwa choinka"
 Copyright: GPL GNU
  Date: 17-01-2007 13:39:49
 Description: 
*/
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;
int main()
{
  char znak,tlo;//zmienne odpowiedzialne za tło i wypełnienie choinki
  char dzwiek;
  int w;//wybór typu choinki
  int a;//pomocnicza, sprawdza czy podany liczba n dzieli się przez z
  int i;//zmienna sterująca pętlami
  int j;//zmienna sterująca pętlami
  int l;//zmienna kontrolująca budowę choinki i jej zęby
  int h;//zmienna sterująca pętlami
  int n;//rozmiar choinki
  int z;//ilość zębów
  cout<<"1 - choinka binarna\n2 - choinka comodore v1\n3 - choinka comodore v2\n\nTwoj wybor: ";
  cin>>w;
  if(w==1)
  {
      znak=49;
      tlo=48;
  }
  if(w==2)
  {
      znak=219;
      tlo=32;
  }
  if(w==3)
  {
      znak=32;
      tlo=219;
  }
  cout<<"Podaj wysokosc drzewka <20,54> : ";
  cin>>n;
  cout<<"Ilosc zalaman choinki (zebow) <3,5>: ";
  cin>>z;
  cout<<"Dzwiek (t/n) ";
  cin>>dzwiek;

  a=n%z;
  if(a==0)
  n=n/z;
  if(a!=0)
  n=(n-a)/z;
  
  l=0;
  system("cls");
  
  for(i=0;i<79;i++)
  cout<<tlo;
  cout<<"\n";
  
  for(i=0;i<z;i++)//pętla od zębów choinki
  {
          for(h=0;h<n;h++)//pętla od poziomów w danym zębie
          {            
          if(dzwiek=='t')
          cout<<"\007";
                  for(j=0;j<79;j++)//pętla od wyświetlania linni (rozmiar okienka do 80 znaków)
                   {
                   if(j>=41-l && j<=41+l)
                   cout<<znak;
                   
                   else
                   cout<<tlo;
                   }
          cout<<"\n";
          l++;
          }
          l=l-n/2;
  }
  for(h=0;h<n/2;h++)//Wyświetlenie pniaka, pętla od wysokości
  {
  if(dzwiek=='t')
  cout<<"\007";
           for(i=0;i<79;i++)//pętla od wyświetlania linni pniaka
           {
           if(i>=40 && i<=42)
           cout<<znak;
           else
           cout<<tlo;
           }
  cout<<"\n";
  }
  for(i=0;i<79;i++)
  cout<<tlo;

  getch();
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT