Wyznaczanie najmniejszego i największego elementu zbioru
Kod był wyświetlany 1715 razy.
  /*
Name: Wyznaczanie najmniejszego i największego elementu zbioru
Copyright: GPL GNU
Date: 16-09-09 20:03
Description:
Wyznaczanie najmniejszego i najwiekszego elementu zbioru (liczb calkowitych)
metoda rekurencyjna z wczytaniem danych z pliku
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int cmp=0; // zmienna na liczbe dokonanych porownan

void szukaj(int *dane,int l,int p, int *min, int *max)
{
   if(l==p)       // jeden element
   {
       *min=l;
       *max=l;
       }

   else if(l+1==p)   // dwa elementy
   {
          cmp++;
          if(dane[l]>dane[p])
          {
                    *max=l;
                    *min=p;
                    }
          else
          {
            *max=p;
            *min=l;
            }
          }

   else         // więcej elementów
   {
     int min1,min2,max1,max2;
     szukaj(dane,l,(l+p)/2-1,&min1,&max1); // dzielenie zbioru na dwa
     szukaj(dane,(l+p)/2,p,&min2,&max2);

     cmp++;
     if(dane[min1]<dane[min2])
     *min=min1;
     else
     *min=min2;

     cmp++;
     if(dane[max1]>dane[max2])
     *max=max1;
     else
     *max=max2;
     }
   }

int main()
{
int *dane,i=0,min,max;
char nazwa[128];
FILE *plik;

printf("\n\n\tPodaj nazwe pliku z danymi: ");
scanf("%128s",nazwa);
plik=fopen(nazwa,"r");
if(plik==0)
{
      printf("\n\tBlad odczytu pliku.\n\t");
      system("pause");
      exit(1);
      }

/* Zbadanie ilosci elementow zbioru */
while(fscanf(plik,"%d",dane)!=EOF)
i++;

/* Dobranie odpowiedniej ilosci pamieci */
dane=(int*)malloc(sizeof(int)*i);
if(dane==0)
{
      printf("\n\tBlad alokacji pamieci.\n\t");
      system("pause");
      exit(1);
      }

rewind(plik);

/* Wczytanie danych z pliku */
for(int j=0;j<i;j++)
fscanf(plik,"%d",&dane[j]);

szukaj(dane,0,i-1,&min,&max);

printf("\n\n\tLiczba najwieksza: %d\n",dane[max]);
printf("\n\tLiczba najmniejsza: %d\n",dane[min]);
printf("\n\tZnaleziono w %d porownaniach.\n\n\t",cmp);

free(dane);
system("pause");
return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT