Dyskretny problem plecakowy - algorytm z nawrotami
Kod był wyświetlany 8768 razy.
  /*
Name: Dyskretny problem plecakowy - algorytm z nawrotami
Date:17-04-09 21:59
Description: 
       Naszym zadaniem jest nabrac do plecaka przedmiotow tak, 
       zeby ich wartosc byla jak najwieksza, 
       Rozwiazanie algorytmem przeszukiwania z nawrotami (backtracking).
*/

#include <iostream>
using namespace std;

int limit,n,maxWartosc=0;
void Pakuj(int i,int *waga,int *wartosc,bool *rzecz,bool *wynik,
      int obecnaWartosc,int obecnaWaga)
{
  if(i==n)                //jezeli jestesmy na jednym z koncow
  {
      if(obecnaWartosc>maxWartosc)  //porownaj wartosc plecaka 
      {
                 maxWartosc=obecnaWartosc;
                 for(int j=0;j<n;j++)
                 wynik[j]=rzecz[j];
                 }
      }
  else
  {
    if (obecnaWaga+waga[i]<=limit)   //sprawdz czy element sie zmiesci
    {
         rzecz[i]=1;       //dodaj go i sprawdzaj dalej
         obecnaWaga+=waga[i];
         obecnaWartosc+=wartosc[i];
         Pakuj(i+1,waga,wartosc,rzecz,wynik,obecnaWartosc,obecnaWaga);
         rzecz[i]=0;       //odejmij go i sprawdz inne mozliwosci
         obecnaWaga-=waga[i];
         obecnaWartosc-=wartosc[i];
         }
   Pakuj(i+1,waga,wartosc,rzecz,wynik,obecnaWartosc,obecnaWaga); //idz dalej
   }
}

int main ()
{ 
int *waga,*wartosc,i,j,wartoscPlecaka=0,wagaPlecaka=0;
double *stosunek;
bool *wynik,*rzecz;

/* Wprowadzenie danych */

cout<<endl<<endl<<"\tPodaj limit plecaka: ";
cin>>limit;
cout<<"\tPodaj ilosc przedmiotow: ";
cin>>n;
cout<<"\n\n";

waga=new int[n];        //wagi przedmiotow
wartosc=new int[n];       //wartosci przedmiotow
stosunek=new double[n];     //do posortowania
wynik=new bool[n];       //do zapisania wynikow
rzecz=new bool[n];       //do zapamietania obecnych elementow

for(i=0;i<n;i++)
{ 
        cout<<"\tPodaj wage przedmiotu "<<i<<" : "; 
        cin>>waga[i];
        cout<<"\tPodaj wartosc przedmiotu: ";
        cin>>wartosc[i];
        cout<<"\n\n";
        if(waga[i]>limit)   //jezeli waga przedmiotu przekracza limit
        {
                 i--; //nie uwzgledniaj go
                 n--;
                 }
        else
        stosunek[i]=(double)wartosc[i]/waga[i];
        }

/* Posortowanie danych malejaco wzgledem stosunku wartosci do wagi */
            /* Sortowanie babelkowe */
            
for(i=0;i<n-1;i++)
{
      for(j=0;j<n-i-1;j++)
      {
                if(stosunek[j]<stosunek[j+1])
                {
                      swap(stosunek[j],stosunek[j+1]);
                      swap(waga[j],waga[j+1]);
                      swap(wartosc[j],wartosc[j+1]);
                      }
                } 
         }
         
delete(stosunek);

/* Wywolanie wlasciwego algorytmu */

Pakuj(0,waga,wartosc,rzecz,wynik,0,0);

delete(rzecz);

/* Wypisanie wynikow */

cout<<endl<<endl<<"\tRzeczy w plecaku: "<<endl;
for (i=0;i<n;i++)
   if(wynik[i])
   { 
         wagaPlecaka+=waga[i];
         wartoscPlecaka+=wartosc[i];
         cout<<"\tPrzedmiot o wadze "<<waga[i];
         cout<<" i o wartosci "<<wartosc[i]<<"."<<endl;
         }
cout<<endl<<"\tWaga plecaka: "<<wagaPlecaka<<endl;
cout<<"\tWartosc plecaka: "<<wartoscPlecaka<<"\n\n\t";

delete(waga);
delete(wartosc);
delete(wynik);

system("pause");
}

  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT