Ciągły problem plecakowy
Kod był wyświetlany 3652 razy.
  /*
Name: Ciagly problem plecakowy
Copyright: GPL GNU
Date:25-03-09 18:18
Description: Naszym zadaniem jest nabrac do plecaka przedmiotow tak,
zeby ich wartosc byla jak najwieksza,
jednoczesnie nie przekraczajac granicy jego wytrzymalosci.
Nie trzeba brac calych przedmiotow, mozna brac tez czesci.
*/

#include <iostream>

using namespace std;
int main()
{
int n,i,j,*orginalny,*wynik;
float *waga,*wartosc,*stosunki,maxWartosc=0,limit,*czesc;

cout<<"\n\n\tPodaj ilosc rzeczy: ";
cin>>n;
cout<<"\n\tPodaj limit plecaka: ";
cin>>limit;

waga=new float[n];
wartosc=new float[n];
stosunki=new float[n];
orginalny=new int[n];
wynik=new int[n];
czesc=new float[n];

cout<<endl;

for(i=0;i<n;i++)
{
        cout<<"\n\tPodaj wage rzeczy nr "<<i+1<<": ";
        cin>>waga[i];
        cout<<"\n\tPodaj wartosc rzeczy nr "<<i+1<<": ";
        cin>>wartosc[i];
        stosunki[i]=wartosc[i]/waga[i];
        orginalny[i]=i;
        }

for(i=0;i<n-1;i++)
{
         for(j=0;j<n-i-1;j++)
         {
                   if(stosunki[j]<stosunki[j+1])
                   {
                       swap(stosunki[j],stosunki[j+1]);
                       swap(waga[j],waga[j+1]);
                       swap(wartosc[j],wartosc[j+1]);
                       swap(orginalny[j],orginalny[j+1]);
                       }
                   }
         }

for(i=0,j=0;i<n;i++)
{
if(waga[i]>=limit)
{
         wynik[j]=orginalny[i]+1;
         czesc[j]=limit/waga[i];
         limit-=waga[i];
         j++;
         maxWartosc+=wartosc[i];
         break;
         }
else
{
  limit-=waga[i];
  wynik[j]=orginalny[i]+1;
  czesc[j]=1;
  maxWartosc+=wartosc[i];
  j++;
  }
}

cout<<"\n\n\tWartosc plecaka: "<<maxWartosc<<"\n\n\t";
cout<<"W plecaku znajduja sie nastepujace przedmioty: \n\n\t";
for(i=0;i<j;i++)
{
        if(czesc[i]!=1)
        cout<<czesc[i]<<" czesc przedmiotu nr "<<wynik[i]<<"\n\t";
        else
        cout<<"Przedmiot nr "<<wynik[i]<<"\n\t";
        }

cout<<"\n\t";
system("pause");
return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT