Wyznaczanie n-tej potęgi z liczby
Kod był wyświetlany 3021 razy.
  /*
 Name: Wyznaczanie n-tej potęgi z liczby
  Copyright: GPL GNU
 Date: 02-06-08 17:47
 Description: Program wyznacza n-tą potęgę z liczby liczby x. Liczby n oraz x
 x należy pobrać od użytkownika (zastsouj pętle for) 
*/

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{ int tmp,i,liczba,potega;
cout<<"\n\tPodaj liczbe: ";
cin>> liczba;              //Wczytywanie danych z klawiatury
tmp=liczba;
cout<<"\tPodaj stopien potegi: ";
cin>> potega;
system("cls");
for(i=0;i<potega-1;i++)         //Obliczanie potęgi za pomocą tabeli
{liczba=tmp*liczba;
 }
cout<<"\n\t"<<tmp<<" do potegi "<<potega<<" wynosi "<<liczba;     //Wyświetlanie wyników
cin.ignore();
getchar();
return 0;
}  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT