Potęga liczby x^y i x^1/y
Kod był wyświetlany 2209 razy.
  /*
 Name: Potęga liczby x^y i x^1/y
 Copyright: GPL GNU
  Date: 11-05-08 19:03
 Description: Potęga liczby x^y i x^1/y
*/

#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;

int main()
{
  double x,y;
  cout<<"\n\n\t\tPODNOSZENIE LICZBY DO POTEGI X^Y i X^1/Y";
  cout<<"\n\n\tPodaj wykladnik potegi y: ";
  cin>>y;
  cout<<"\n\n\tPodaj podstawe potegi x: ";
  cin>>x;
  system("cls");
  
  cout<<"\n\n\tx^y wynosi: "<<pow(x,y);
  cout<<"\n\n\tx^1/y wynosi: "<<pow(x,-y);
  
  cin.ignore();
  getchar();
  return 0;
 }
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT