Potęga - cyfra jedności
Kod był wyświetlany 3155 razy.
  /*
 Name: Potęga - cyfra jedności 
 Copyright: GPL GNU
 Date: 17-04-10 12:44
 Description: 
  Dla danej nieujemnej liczby całkowitej należy obliczyć cyfrę jedności 
  (ostatnią cyfrę w zapisie dziesiętnym) liczby.
  Zadanie
  Napisz program, który 
  * wczytuje ze standardowego wejścia nieujemną liczbę całkowitą, 
  * oblicza cyfrę jedności w zapisie dziesiętnym liczby, 
  * wypisuje wynik na standardowe wyjście. 
*/

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int n, j, p=2;
  cout<<"\n\n\n\tProgram oblicza cyfre jednosci liczby 2^n";
  cout<<"\n\n\n\tPodaj licze n\n\n\n\t";
  cin>>n;
  if(n==0)
  cout<<"\n\n\tLicza jednosci wynosi 1";
  else
  {
    if(n==1)
    cout<<"\n\n\tLiczba jednosci wynosi 2";
    else
    {
      for(int i=2; i<=n; i++)
      {
          p=p*2;
          if(p>=10)
          {
               j=p/10;
               p=p-j*10;
          }
      }
      cout<<"\n\n\tLiczba jednosci wynosi "<<p;
    }
  }
  cin.ignore();
  getchar();
  return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT