Potęgowanie funkcja pow(x,y)
Kod był wyświetlany 2283 razy.
  /*
 Name: Potęgowanie funkcja pow(x,y)
 Copyright: GPL GNU
 Date: 17-04-10 13:10
 Description: 
*/
 #include<iostream>
 using namespace std;

 float potega(float x, int n);
 
 int main()
   {
    int n;
    float x;
    
       cout<<"\n\n\tPOTEGA O WYKLADNIKU NATURALNYM (ITERACJA)\n\n";
       cout<<"\n\tPodaj x: ";
       cin>>x;
       cout<<"\n\tPodaj n: ";
       cin>>n;
       cout<<"\n\n\tPotega: "<<potega(x,n);

        cin.ignore();
        getchar();
        return 0;
    }
 
  float potega(float x, int n)
  {
   float wynik = 1;
   for (int i=0; i<n; i++)
   wynik = wynik*x;
   return wynik;
   }
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT