Ciąg znaków....
Kod był wyświetlany 1327 razy.
  /*
 Name: Ciąg znaków....
 Author: WJL 
 Date: 12-01-14 
 Description: Wczytać z klawiatury ciąg znaków – wczytywać 
 pojedyńcze znaki, policzyć jego długość, następnie na pozycje 
 parzyste wpisać znak $, po czym odwrócić otrzymany ciąg. 
 W wyniku proszę wyświetlić trzy formy tego ciągu (przed zmianami, 
 po wpisaniu $ i końcową). 
*/
#include<iostream>
#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
 
using namespace std;

int main()
{
  int i; 
  int znak; 
                
  cout<<"Podaj ile znakow chcesz wperowadzic: "; // ustalenie rozmiaru tablicy 
  cin >> znak; 
  
  char *tab = new char [znak];
   
  //wpisywanie znakow do tablicy
  cout<<"Podaj "<<znak<<" znaki";
  cout<<"\n\n";
  
	/*wprowadzanie znaków do tablicy*/
	for(i=0;i<znak;i++)
    cin>>tab[i];
    cout<<"\n\n";
  
   //wypisywanie tablicy
   
  for(i=0;i<znak;i++)
  cout<<tab[i];
  
	cout<<"\n\n";
  
  //zamieniana znakow w miejscach parzystych na $
  for(i=0;i<znak;i++)
   if(i%2==0)
   tab[i]='$';
  
  //wwyświetlenie zawartości tablicy po zmianach
  for(i=0;i<znak;i++)
   cout<<tab[i];
  
  cout<<"\n\n";
  
  //wyprowadzenie zawartości tablicy w porządku odwrotnym
  for(i=znak-1;i>=0;i--)
     cout<<tab[i];
  
 cin.ignore();
 getchar();
 return 0;
}  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT