Obliczenie pierwiastka z dwóch
Kod był wyświetlany 1237 razy.
  /*
 Name: Obliczenie pierwiastka z dwóch
 Copyright:GPL GNU
 Date: 03-01-2009 15:59:20
 Description: Obliczenie pierwiastka z 2 za pomoca wzoru:
  1+(1/2+(1/2+(1/2+...
*/

#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
float liczba()
{
  float ciag=3;
  for(int i=0;i<100;i++)
  ciag=(2+(1/ciag));
  return ciag;
}
int main()
{
  float pierw;
  float ulamek=liczba();
  pierw=1+(1/ulamek);
  cout<<"\n\n\t Pierwiastek z 2: "<<pierw;
  cin.ignore();
  getchar();
  return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT