Podzielność liczb w zbiorze
Kod był wyświetlany 1272 razy.
  /*
 Name: Podzielność liczb w zbiorze
 Copyright: GPL GNU
 Date: 19-09-08 23:26
 Description: 
 W przedziale <a,b> liczb całkowitych wyszukać 
 wszystkie liczby podzielne przez każdą z liczb z zadanego zbioru P.
 W przedziale <a,b> liczb całkowitych wyszukać wszystkie liczby niepodzielne 
 przez żadną z liczb z zadanego zbioru P. 
*/

#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
  int a, b, *tab;
  unsigned int rozmiar;

  cout <<"Podaj dolny zakres przedzialu: ";
  cin >> a;

  do
  { //zapora na gorny zakres mniejszy od dolnego
    cout <<"Podaj gorny zakres przedzialu: ";
    cin >> b;
  } while ( b <= a );

  cout <<"Podaj ilosc elementow tablicy dzielnikow: ";
  cin >> rozmiar;
  //----------------
  tab = new int [rozmiar];

  for (int i = 0; i < rozmiar; ++i)
  {
    cout <<"Podaj "<< i + 1 <<" element tablicy dzielnikow: ";
    cin >> tab[i];
  }
  //----------------

  cout <<"\n\nLiczby podzielne przez wszystkie podane dzielniki:\n\n";

  for (int i = a; i <= b; ++i)
  {
    int niepodz = 0;

    for (int j = 0; j < rozmiar; ++j)
    {
      if (i % tab[j] != 0)
        ++niepodz;
      else
      {

        if (j == (rozmiar - 1) && niepodz == 0 && i!=0)
          cout << i <<' ';
      }
    }
  }

  cout <<"\n\nLiczby niepodzielne przez zaden z podanych dzielnikow:\n\n";

  for (int i = a; i <= b; ++i)
  {
    int podz = 0;

    for (int j = 0; j < rozmiar; ++j)
    {
      if (i % tab[j] == 0)
        ++podz;
      else
      {
        if (j == (rozmiar - 1) && podz == 0)
          cout << i <<' ';
      }
    }
  }

  delete[] tab;
  
  cin.ignore();
  getchar();
  return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT