Tabliczka mnożenia z zapisem do pliku
Kod był wyświetlany 3229 razy.
  /*
 Name:Tabliczka mnożenia z apisem do pliku 
 Copyright: GPL GNU
 Date: 21-11-06 19:55
 Description: 
 Tabliczka mnożenia na tablicach dynamicznych z zapisem do pliku
 wielkość pola dla liczby zależnej od długości ostatniego elementu
 tablicy. Wielkość boku tablicy podawana przez użytkownika. 
*/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <fstream>

using namespace std;

int wielkosc(unsigned int);

int main(void)
{  
 cout<<"Program tabliczka mnozenia ";
 getchar();
 cout<<endl;
 cout<<"podaj a, gdzie a rozmiarem boku tabliczki mnozenia ";
int a;
 cin>>a;
  unsigned int ** tablica;
  tablica = new unsigned int *[a];
  
  for(int i = 0;i<a;i++)
  tablica[i] = new unsigned int[a]; 
  int pole = wielkosc(a * a); 
  for(int i = 0;i<a;i++)
   for(int k = 0;k<a;k++)
   tablica[i][k] = (k + 1) * (i + 1);
   ofstream plik;
   plik.open("tabliczka.txt");
   for(int i = 0;i<a;i++)
   {
    plik<<endl;
    for(int k = 0;k<a;k++)
    {
    plik<<setw(pole + 2)<<tablica[i][k];
    }
    }
    plik.close();
    cout<<"Program zapisal tabliczke do pliku tabliczka.txt ";
  getchar();
  getchar();
  return 0;
}


int wielkosc(unsigned int a)
{
  int ile=0;
  for(;;)
  {
   if(a/10 > 0)
   {
   ile++;
   a /= 10;
   }
   else break;    
  }
  
return ile;  
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT