Rozszerzony algorytm Euklidesa NWD
Kod był wyświetlany 2720 razy.
  /*
 Name: Rozszerzony algorytm Euklidesa
 Copyright: GPL GNU
 Date: 01-04-09 16:01
 Description: 
*/

#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;
int main()
{
  int a,b,a0,b0,c,new_r,new_s,quot, nwd;
  cout<<"\n\tPodaj a: ";
  cin>>a;
  cout<<"\n\tPodaj b: ";
  cin>>b;

  a0=a;
  b0=b;

  int p=1;
  int q=0;
  int r=0;
  int s=1;

  while(b!=0)
  {
    c=a%b;
    quot=floor(a/b);
    a=b;
    b=c;
    new_r=p-quot*r;
    new_s=q-quot*s;
    p=r;
    q=s;
    r=new_r;
    s=new_s;
  }
  nwd=p*a0+q*b0;
  cout<<"\n\tNWD ("<<a0<<" , "<<b0<<") = "<<nwd;
 
  getchar();
  getchar();
}
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT