Binarny min max - oparty sortowanie przez zliczanie zliczaniu
Kod był wyświetlany 1842 razy.
  /*
 Name: Binarny min max - oparty sortowanie przez zliczanie zliczaniu
 Copyright: GPL GNU
 Date: 21-04-10 18:38
 Description: 
*/

#include <iostream>
#include <math.h>
#include <string>
using namespace std;
int main()
{
  string bin;  // Deklaracja zmiennych,zmiennych pomocniczych
  int n,i,j,k,l;// oraz ciągu znaków
  l=0;     //
  cout<<"Podaj ile liczb ma wygenerowac generator(max 256): ";
  cin>>n;
  int tab[256]; //Deklaracja
  int tabp[256];// Tablicy głównej i Tablicy pomocniczej
  srand((unsigned)time(NULL));    //
  for(i=0;i<n;i++)          //Generowanie liczb
  {                  //pseudolosowych
          tab[i]=rand()% 256; //do tablicy
 
  }
  cout<<endl;
  for(i=0;i<n;i++)
  {
          bin='|';            //
          if (tab[i]==0)         //
          bin='0';            //Zamiana liczb dziesiętnych 
          k=tab[i];            //
          for(j=0;j<10;j++)        //i wypisanie
          {                //
                  if(k%2==0)   //wygenerowanych liczb
          bin='0'+bin;          //
          else bin='1'+bin;        //binarnych
          k=k/2;             //
          }                //
          cout<<bin<<"\t";        //
          }
  for(i=0;i<256;i++)          //
  tabp[i]=0;              //Sortowanie tablicy
  for(i=0;i<n;i++)           //
  tabp[tab[i]-1]=1;          //poprzez
  j=0;                 //
  for(i=0;i<256;i++)          //zliczanie
  for(j=0;j<tabp[i];j++)        //
  tab[l++]=i+1;            //
  cout<<endl<<"Min to:";// Wypisanie Min
  // cout<<tab[0]<<endl;
  bin='|';
  k=tab[0];
  if (n==0)
  bin='0'; 
          for(j=0;j<10;j++)
          {
                  if(k%2==0)
          bin='0'+bin;
          else bin='1'+bin;
          k=k/2;}
          cout<<bin<<"\n";
  cout<<"Max to:"; // Wypisanie Max
  //cout<<tab[n-1]<<endl;
  bin='|';
  k=tab[n-1];
  if (n==0)
  bin='0'; 
          for(j=0;j<10;j++)
          {
                  if(k%2==0)
          bin='0'+bin;
          else bin='1'+bin;
          k=k/2;}
          cout<<bin<<"\n";
  system("pause");
  }
  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT