Przydzielanie mandatow
Kod był wyświetlany 2585 razy.

Przydzielanie mandatow na podstawie wynikow za pomoca metod:
                   
                   * dHondt'a
                   * Sainte-Lague
                   * zmienionej metody Sainte-Lague
                   * Hare Nemeyer'a

  /*
Name: Przydzielanie mandatow
   Copyright: GPL GNU
   Date:05-02-09 21:00

   Description: Przydzielanie mandatow na podstawie wynikow za pomoca metod:
          
          * dHondt'a
          * Sainte-Lague
          * zmienionej metody Sainte-Lague
          * Hare Nemeyer'a
*/

#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;
int main()
{
int manDoPrzydz,partie,lacznie=0,mandaty[100][4],glosy[100],i,j,k,maxInd[100],maxIndPom,tmpGlosy,tmpPartie;
float calc[100][4],max,prog;

do
{
   cout<<"\n\n\tPodaj liczbe partii (maksymalnie 100): ";
   cin>>partie;

   cout<<"\n\tPodaj liczbe mandatow: ";
   cin>>manDoPrzydz;

   cout<<"\n\tPodaj prog procentowy (w %): ";
   cin>>prog;
   cout<<endl;
}
while(partie>100||manDoPrzydz<1||prog<0||prog>100);

for(i=0;i<partie;i++)
{
           cout<<"\tPodaj liczbe glosow na partie "<<i+1<<": ";
           cin>>glosy[i];
           calc[i][3]=calc[i][2]=calc[i][1]=calc[i][0]=glosy[i];
           mandaty[i][0]=mandaty[i][1]=mandaty[i][2]=mandaty[i][3]=0;
           lacznie+=glosy[i];
}

/* Metoda dHondt'a */

for(i=0;i<manDoPrzydz;i++)
  {
   max=-1;
   for (j=0;j<partie;j++)
   {
   
     if((max<calc[j][0])&&((float)glosy[j]/lacznie*100.0>=prog))
     {
      max=calc[j][0];
      maxInd[0]=j;
      k=1;
     }
     else if((max==calc[j][0])&&((float)glosy[j]/lacznie*100.0>=prog))
     {
       maxInd[k]=j;
       k++;
     }
   }
   
   if(max==-1)
   break;
   
   if((k>1)&&(k>(manDoPrzydz-i)))
   {
     tmpGlosy=-1;
     for(j=0;j<k;j++)
     {
             if(glosy[maxInd[j]]>tmpGlosy)
             {
                            tmpGlosy=glosy[maxInd[j]];
                            maxIndPom=maxInd[j];
             }
             
     }
     mandaty[maxIndPom][0]++;
     calc[maxIndPom][0]=(glosy[maxIndPom]*1.0)/(mandaty[maxIndPom][0]+1);
   }
   else
   {
     mandaty[maxInd[0]][0]++;
     calc[maxInd[0]][0]=(glosy[maxInd[0]]*1.0)/(mandaty[maxInd[0]][0]+1); 
   }
  }
  
cout<<endl<<"\tMandaty przydzielone za pomoca metody d'Hondt'a:"<<endl<<endl;
for(i=0;i<partie;i++)
  cout<<right<<"Partia"<<setw(3)<<i+1<<": "<<setw(5)<<left<<mandaty[i][0];
cout<<endl;

/* Metoda Sainte-Lague */
   
for(i=0;i<manDoPrzydz;i++)
  {
   max=-1;
   for (j=0;j<partie;j++)
   {
     if((max<calc[j][1])&&((float)glosy[j]/lacznie*100.0>=prog))
     {
      max=calc[j][1];
      maxInd[0]=j;
      k=1;
     }
     else if((max==calc[j][1])&&((float)glosy[j]/lacznie*100.0>=prog))
     {
       maxInd[k]=j;
       k++;
     }
   }
   
   if(max==-1)
   break;
   
   if((k>1)&&(k>(manDoPrzydz-i)))
   {
     tmpGlosy=-1;
     for(j=0;j<k;j++)
     {
             if(glosy[maxInd[j]]>tmpGlosy)
             {
                            tmpGlosy=glosy[maxInd[j]];
                            maxIndPom=maxInd[j];
             }
             
     }
     mandaty[maxIndPom][1]++;
     calc[maxIndPom][1]=(glosy[maxIndPom]*1.0)/(2*mandaty[maxIndPom][1]+1);
   }
   else
   {
     mandaty[maxInd[0]][1]++;
     calc[maxInd[0]][1]=(glosy[maxInd[0]]*1.0)/(2*mandaty[maxInd[0]][1]+1); 
     }
   }
   
cout<<endl<<"\tMandaty przydzielone za pomoca metody Sainte-Lague:"<<endl<<endl;

for(i=0;i<partie;i++)
  cout<<right<<"Partia"<<setw(3)<<i+1<<": "<<setw(5)<<left<<mandaty[i][1];
cout<<endl;

/* Zmieniona metoda Sainte-Lague */
  
for(i=0;i<manDoPrzydz;i++)
  {
   max=-1;
   for (j=0;j<partie;j++)
   {
     if((max<calc[j][2])&&((float)glosy[j]/lacznie*100.0>=prog))
     {
      max=calc[j][2];
      maxInd[0]=j;
      k=1;
     }
     else if((max==calc[j][2])&&((float)glosy[j]/lacznie*100.0>=prog))
     {
       maxInd[k]=j;
       k++;
     }
   }
   
   if(max==-1)
   break;
   
   if((k>1)&&(k>(manDoPrzydz-i)))
   {
     tmpGlosy=-1;
     for(j=0;j<k;j++)
     {
             if(glosy[maxInd[j]]>tmpGlosy)
             {
                            tmpGlosy=glosy[maxInd[j]];
                            maxIndPom=maxInd[j];
             }
             
     }
     mandaty[maxIndPom][2]++;
     if (mandaty[maxIndPom][2]==0)
       calc[maxIndPom][2]=(glosy[maxIndPom]*1.0)/1.4;
     else
       calc[maxIndPom][2]=((glosy[maxIndPom])*1.0)/(2*(mandaty[maxIndPom][2])+1); 
   }
   else
   {
     if (mandaty[maxInd[0]][2]==0)
       calc[maxInd[0]][2]=(glosy[maxInd[0]]*1.0)/1.4;
     else
       calc[maxInd[0]][2]=((glosy[maxInd[0]])*1.0)/(2*(mandaty[maxInd[0]][2])+1); 
     mandaty[maxInd[0]][2]++;
   }
   }
   
cout<<endl<<"\tMandaty przydzielone za pomoca zmienionej metody Sainte-Lague:"<<endl<<endl;

for(i=0;i<partie;i++)
  cout<<right<<"Partia"<<setw(3)<<i+1<<": "<<setw(5)<<left<<mandaty[i][2];
cout<<endl;

/* Metoda Hare Nemeyer'a */
  
  j=0;
  for (i=0;i<partie;i++)
  {
   calc[i][3]=(glosy[i]*manDoPrzydz*1.0)/lacznie;
   mandaty[i][3]=(int)(calc[i][3]);
   calc[i][3]-=mandaty[i][3];
   j+=mandaty[i][3];
  }
  
  while(j<manDoPrzydz)
  {
   max=-1;
   for(i=0;i<partie;i++)
   {
     if(max<calc[i][3])
     {
      max=calc[i][3];
      maxInd[0]=i;
     }
   }
   mandaty[maxInd[0]][3]++;
   j++;
   calc[maxInd[0]][3]=0;
  }
  
cout<<endl<<"\tMandaty przydzielone za pomoca metody Hare Nemeyer'a:"<<endl<<endl;

for(i=0;i<partie;i++)
  cout<<right<<"Partia"<<setw(3)<<i+1<<": "<<setw(5)<<left<<mandaty[i][3];
  
cout<<endl<<endl<<"\t";
cin.ignore();
system("pause");
return 0;
}  
Pobierz plik tekstowy
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT