Liczba pi - Lui Hui's
Kod był wyświetlany 2305 razy.
    /*
Name:Liczba pi - Lui Hui's
Copyright: GPL GNU
Author: WJL
Date: 01-10-01 10:06
Description: Obliczanie liczby pi - algorytmem Lui Hui's
*/

#include<iostream>
#include<math.h>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
{
    int n,k=6;
    double m;
    m=sqrt(3);

    cout<<"\n\n\t Podaj n>=1||n<20 ";
    cin>>n;

    if(n<=0)
    {
    cout<<"\n\n\tBledne dane...\n\n ";
    system("pause");
    return 0;
    }

       for(int i=1;i<n; i++)
           {
            k=k+k;
            m=sqrt(2+m);
           }

cout<<"\n\n\tLiczba pi:  "<<setprecision (10)<<(sqrt(2 - m))*k;

    cin.ignore();
    getchar();
    return 0;
}
    
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT