Liczba pi - Lui Hui's
Kod był wyświetlany 2625 razy.
  /*
Name:Liczba pi - Lui Hui's
Copyright: GPL GNU
Author: WJL
Date: 01-10-01 10:06
Description: Obliczanie liczby pi - algorytmem Lui Hui's
*/

#include<iostream>
#include<math.h>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
{
  int n,k=6;
  double m;
  m=sqrt(3);

  cout<<"\n\n\t Podaj n>=1||n<20 ";
  cin>>n;

  if(n<=0)
  {
  cout<<"\n\n\tBledne dane...\n\n ";
  system("pause");
  return 0;
  }

    for(int i=1;i<n; i++)
      {
      k=k+k;
      m=sqrt(2+m);
      }

cout<<"\n\n\tLiczba pi: "<<setprecision (10)<<(sqrt(2 - m))*k;

  cin.ignore();
  getchar();
  return 0;
}
  
Pobierz plik tekstowy
Załączniki
Administrator WJL
PHP&SQL coded by NOVA-IT